Focení třídy 4. A – 8. 6. ve čtvrtek.

Cena – 40,- Kč za fotku.

Orientační plán výuky do 19. 5. 2017.

Český jazyk – Shoda podmětu s přísudkem:( uč. str. 123; PS: druhý díl, str. 45.)

Matematika – Matematika 3. díl.( uč. str.25.) Matematické operace. Rýsování, obsah obdélníka.             

Vlastivěda – dějepisná část – str. 35. Přírodověda – str. 47.

Vlaďka Foltová třídní uč.

AJ – Drahorádová, 18. 5. 2017

Vážení rodiče,

opět došlo (jako bohužel často) k tomu, že polovina žáků neměla úkoly, přestože píše vše na web. Proto jsem se definitivně rozhodla, že tato hodina je poslední, kterou na web píši.

Dnes si nejdříve žáci dodělávali domácí úkol – pracovní sešit, str 49. Většinu těchto úkolů mohou žáci začít vypracovávat na konci hodiny (někteří i dokončí), takže si ani nemyslím, že bych je nějak přetěžovala. Bohužel v této skupině je velké množství žáků, kteří pravidelné domácí opakování nutně potřebují. 

Poté jsme si vypsali a přeložili novou slovní zásobu – grasslands, sea, rivers, forests, nuts, plants – a vypracovali str. 50 v Classbooku. Za úkol měli v pracovním sešitě cvičení 5 na str. 50. Někteří ho stihli již ve škole. 

Přeji hezký zbytek školního roku.

Drahorádová

AJ – Drahorádová, 16. 5. 2017

Amazing animals

 • classbook, str. 49, práce s textem
 • procvičování otázek: Where does it live? It lives in …….. What does it eat? It eats ……………
 • nová látka: slovíčka fly, swim
 • procvičování otázek: Does it fly? Does it swim? Does it eat………? a odpovědí: Yes, it does/No, it doesn´t.

Plán učiva do 12. 5. 2017:

Český jazyk – podmět rodu středního, ( uč. str. 119 ; PS II.: str. 40.)

Matematika – slovní úlohy. Matematické operace. Zlomky. ( uč. 3. díl str. 16.)

Vlastivěda – str. 28. Přírodověda – str. 43.

AJ – Drahorádová, 11. 5. 2017

Žáci dnes buď dopisovali, nebo prováděli opravu testu z minulého týdne. Žáci, kteří chyběli, nebo dnes test dopisovali, provedou opravu testu doma po té, co jim bude na hodině předán. Opravu do sešitu budu kontrolovat a známkovat. 

Drahorádová

AJ – Drahorádová, 4. 5. 2017

Review C

 • test lekce 9
 • opakování lekcí 7 – 9 na zítřejší test
 • Classbook, str. 46 a 47
 • pracovní sešit taktéž str. 46 a 47 (pokud nestihli, dodělají doma)

AJ – Drahorádová, 2. 5. 2017

My hobbies

 • procvičování otázek What do you do in your free time
 • Classbook str. 44 – čtení dopisů, práce s textem
 • pracovní sešit, str. 44 a 45, cvičení 5, 6, 7 (co nestihli ve škole, dodělají doma – nácvik na test)

Probírané učivo v týdnu od 2. 5. – 5. 5. 2017

V době nepřítomnosti paní učitelky Foltové pokračuje výuka dle učebního plánu.

Čj: Základní skladební dvojice, určování podmětu a přísudku. Shoda přísudku s podmětem. 

Matematika (třetí díl): Milión. Početní výkony s přirozenými čísly. Zlomky. Obdélník, čtverec. 

Vlastivěda: Český stát za vlády Lucemburků. 

Přírodověda: Rostliny a živočichové našich polí. Rostliny na loukách.

F. Pomahač – zástupce ředitelky

AJ – Drahorádová, 27. 4. 2017

My free time

 • procvičování slovní zásoby free time activities – hádají ukázky činností
 • Classbook, str. 43 – poslech písničky a práce s textem, otázky What does he do on ……..  ? Where does he do it?
 • procvičování otázek a odpovědí podle cvičení na str. 43 dole – odpovědi Yes, I do/No, I don´t.
 • DÚ – pracovní sešit, tr. 43
StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.