AJ – Drahorádová 17. 2. 2017

Žáci za odměnu sledovali anglické filmy a poslouchali anglické písničky, úkol na příští týden nemají.

 

Vážení rodiče,

v  pondělí  27. 2.  od  8. 45 hod. jdeme opět bruslit s trenérem. Veškeré vybavení stejné jako minulý trénink.

V. Foltová tř. uč.

Plán učiva do 20. 2. 2017:

Český jazyk – podstatná jména; rod střední, ( uč. str. 72; PS: str. 72.)

Matematika – Písemné sč. Slovní úlohy. Dělení jedn. dělitelem. Čísla do 1 000 000 ( uč. 2. díl str. 15. )

Vlastivěda – str. 11. Přírodověda – str. 30.

AJ – Drahorádová 16. 2. 2017

A sunny day

  • kontrola testů
  • slovní zásoba na téma počasí – seznámení s tématem
  • Classbook str 28, celá, poslech a čtení, práce s textem

AJ – Drahoradová 14. 2. 2017

Kontrola domácích úkolů.

Procvičení přít. času průběhového.

Test lekce 5.

Vážení rodiče.

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V. Foltová TU

Orientační plán výuky do 27. 1. 2017.

Český jazyk – Časování sloves:( uč. str. 62; PS: str.65.)
Matematika –  Čísla větší než 10 000. Matematika 2. díl.( uč. str. 9. )  Slovní úlohy. Geometrie – kolmice, rovnoběžky, osa úsečky.
Vlastivěda – dějepisná část – str. 9.  Přírodověda – str. 27.

Vlaďka Foltová

V pátek 20. 1. jsme  navštívili Toulcův dvůr. Zúčastnili jsme se velice zajímavého  projektu „ Cesta kolem světa,“ kde se děti zábavnou formou učily nové poznatky o světadílech. Bohužel musím konstatovat, že jednání některých dětí v průběhu programu bylo nevhodné.

Orientační plán výuky do 20. 1. 2017.

Český jazyk – Časování sloves:( uč. str. 59; PS: str.61.)
Matematika –  Čísla větší než 10 000. Matematika 2. díl.( uč. str. 5. )                         
Vlastivěda – dějepisná část – str. 8.
Přírodověda – str. 27.

Vlaďka Foltová třídní uč.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, prohlédněte si nabídku.

Vlaďka Foltová třídní uč.

Učíme se myslet_2. pololetí 2016-17 (1)

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.