Orientační plán výuky do 20. 1. 2017.

Český jazyk – Časování sloves:( uč. str. 59; PS: str.61.)
Matematika –  Čísla větší než 10 000. Matematika 2. díl.( uč. str. 5. )                         
Vlastivěda – dějepisná část – str. 8.
Přírodověda – str. 27.

Vlaďka Foltová třídní uč.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, prohlédněte si nabídku.

Vlaďka Foltová třídní uč.

Učíme se myslet_2. pololetí 2016-17 (1)

Orientační plán výuky do 13. 1. 2017.

Český jazyk – Časování sloves:( uč. str. 55; PS: str.57.)
Matematika –  Čísla větší než 10 000. Matematika 2. díl.( uč. str. 3. )                        
Vlastivěda – dějepisná část – str. 6.
Přírodověda – str. 26.

Vlaďka Foltová třídní uč.

Vážení rodiče,

 v pátek 20. 1. 2017 se vydáme do Toulcova dvora na program „Cesta kolem světa.“

 Sraz v 8.00 hod. v šatnách – návrat cca 13.00 hod.

 ( S sebou: ŽK, svačinu, pití, kapesné, opencard, lítačku nebo jízdenky na MHD. )

 Cena: 90,-/žák – placeno z třídního fondu.

Cesta kolem světa

 

Cesta kolem světa

Cílová skupina: 4.- 5. třída
Délka programu: 180 min
Cena: 90 Kč / žák
 

Zábavné putování po celé planetě Zemi. Děti v týmech cestují po všech světadílech a prostřednictvím her a aktivit se seznamují s rozdíly a jedinečnostmi ve světě zvířat a lidí. Ve skupinkách vytvoří plakát o svém kontinentu, který budou prezentovat ostatním.

Doplnění učiva: prvouka, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, Rozmanitost přírody (Člověk a  jeho svět), Výchova k  myšlení v  evropských a globálních souvislostech.
Poznámky: Program probíhá v interiéru.

Vážení rodiče,

2-rodicovska-kavarna_2017-1

PhDr. Bc. Jana Churáčková

ředitelka ZŠ Eden

tel.: 272738443

www.zseden.cz

 

 

Vážení rodiče,

orientační plán výuky do 6. 1. 2017.

Český jazyk – Infinitiv: ( uč. str. 53; PS: str.54.)
Matematika –  Čísla do 10000. Písemné dělení.( uč. str. 49. ) Geometrie – rovnoběžky, kolmice.
Vlastivěda – dějepisná část – str. 4.
Přírodověda – str. 24.

 Vlaďka Foltová třídní. uč.
Výsledek obrázku pro obrázky na plochu

Vážení rodiče,

ve středu 11. 1. 2017 odpadá šestá vyučovací hodina.

Vlaďka Foltová  tř. uč.

Vážení rodiče,
Zasílám Vám orientační plán výuky do 3. 1. 2017.
Český jazyk – Slovní druhy:( uč. str. 47; PS: str. 51.)
Matematika – Čísla do 10000. Násobení a dělení zpaměti. ( uč. str. 46. )
Vlastivěda – Práce s mapou. Suroviny –  str. 37.
Přírodověda – str. 23.

V. Foltová, třídní uč.

 

PF   2017

Vážení rodiče,

tvořivými dílničkami jsme si popřáli vše nejlepší do roku 2017. Děkuji Vám za důvěru a těším se na naši další vzájemnou spolupráci.

 Vlaďka Foltová

 

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22. 12. 2016 končí vyučování v 11. 40 hodin.

S pozdravem

Vlaďka Foltová

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.