AJ – Drahorádová 24. 3. 2017

School subjects

 • obrázkový slovník
 • str. 35, cvičení 4 – doplnění rozvrhu a psaní a čtení vět
 • procvičování předmětů, času a vět Have you got….?

AJ – Drahorádová 23. 3. 2017

School 

 • procvičování hodin
 • Classbook str. 35, prostudování rozvrhu a doplnění vět pod rozvrhem
 • nácvik vět: Have you got (subject) on (day)? Yes, I have/ No, I haven´t + When have you got (subject)? We have got (subject) at (time)
 • Pracovní sešit str. 35, cvičení 3

Orientační plán výuky do 24. 3. 2017.

Český jazyk – podstatná jména- rod ženský:( uč. str. 93 – 94; PS: druhý díl, str. 13, samostatná práce z listu. )
Matematika – Matematika 2. díl.( uč. str.31, individuální práce z listu. )                         
Vlastivěda – dějepisná část – str. 20, opakování dle vlastního výběru otázek.
Přírodověda – str. 32.

V. Foltová třídní uč.

Vážení rodiče,

důležité informace, prosím klikněte.  Dopis rodičům – online pokladna 

V. Foltová Tu 

 

AJ – Drahorádová, 21. 3. 2017

Time and school subjects

 • procvičení hodin – “půl” a “celá” (it is half past….., it is …… o´clock)
 • zopakování názvů dnů
 • předměty ve školy, rozvrh hodin – slovní zásoba
 • Classbook, str. 35 – otázky na rozvrh + cvičení pod rozvrhem – 5 vět  dopsat do sešitu za DÚ
 • dále DÚ, pracovní sešit str. 35/3

AJ – Drahorádová, 17. 3. 2017

St. Patrick´s Day

 • povídání a videa o sv. Patrikovi

Vážení rodiče.

29. 3. 2017 se koná od 16.00 hod. „Jarmark“- prodej výrobků s jarní tématikou.

 Od 17.00 hod. proběhnou třídní schůzky.

V. Foltová třídní uč.

Plán učiva do 17. 3. 2017.

Český jazyk – podstatná jména; rod ženský, ( uč. str. 90; PS II.: str. 9.)

Matematika – slovní úlohy. Matematické operace. Čísla do 1 000 000 ( uč. 2. díl str. 27.) Též jsme si napsali příklady z matematické soutěže, a to z kategorie Klokánek.

Vlastivěda – str. 20. Přírodověda – str. 31.

Ve středu 15. 3. 2017 jsme se zúčastnili promítání filmů v Městské knihovně k projektu „Jeden svět“. Děti byly seznámeny s velmi důležitou tématikou. Aktivně se zapojily do besedy a celý program je velice zaujal.

V. Foltová Tu

 

AJ – Drahorádová, 14. 3. 2017

Nejdříve se omlouvám za chybu, minulou hodinu to měl být Classbook 34, nikoli 24. 

Dnes jsme zapsali známky, dopsali testy a procvičili hodiny.

Opět neměla polovina třídy úkol z pracovního sešitu, i když ho měli začít už ve škole a informace o pracovním sešitu byla na webu správně. Opravdu velmi zvažuji, zda má cenu informace na web dávat…

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.