Lyžařský kurz

Vážení rodiče,

pokud byste měli zájem o lyžařský kurz pro děti v termínu: 11. 1. – 18. 1. 2019. Napište mi prosím do pátku na e-mail: santorova@zseden.cz

 

Ve středu poslední hodinu – Čj – čtení, sloh. Ať si prosím děti nosí na poslední hodinu svoji knihu na čtení.

Podle domluvy žáci chodí číst prvním třídám a přípravné třídě ve středu a pátek 4. vyučovací hodinu. Zhruba na 15 minut.

Prosím obalit sešity na Geometrii, kdo nemá.

Děkuji.  Šant.

Prevence – Já a my spolu ve světě

V pátek, 16. 11. proběhl dopoledne program ve třídě 4. A – program Prevence – Já a my spolu ve světě.

Program byl zaměřený na témata ohledně rizikového chování, řešení konfliktů, co škodí zdraví, pravidla ve škole a práva ve škole.

Některé žáky program zaujal více, některé méně. Někteří žáci se navzájem nedokázali respektovat, když hovořil někdo jiný. 

Týdenní plán 19. – 23. 11.

Týdenní plán  19. – 23. 11.

Čj

Věta jednoduchá, souvětí

Vyjmenovaná slova 

Diktát, opis, přepis textu

Určování slovních druhů – číslovky, slovesa, příslovce

Sloh – Psaní dopisu – uč. s. 41   (St)

uč. s. 44, 45, 52, 53, 55

PS s. 32, s. 37 – druhá polovina strany, s. 38

 

M

Písemné sčítání, písemné odčítání do 10 000

Násobení a dělení zpaměti do 10 000

Opakování: Písemné dělení jednociferným dělitelem

uč. s. 41, 42

G – kružnice – uč.  s. 44

      – rýsujeme kolmé a rovnoběžné přímky – uč. s. 47

 

Člověk a jeho svět

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku – uč. s 14

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin

Opakování – Velkomoravská říše – uč. s. 15

 

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast

Česká republika – Způsob řízení našeho státu – uč. s. 13

 

 

 

 

Týdenní plán 12. – 16. 11.

Týdenní plán  12. – 16. 11.

Čj

Slovní druhy – určování – zájmena, číslovky

Skloňování podstatných jmen – pád, číslo, rod

Vyjmenovaná slova

Čtvrtletní práce z češtiny – středa

Sloh – Psaní dopisu – uč. s. 41

uč. s. 42, 43, 51, 52

PS s. 31, 37

 

M

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

Zaokrouhlování čísel

Procvičování: písemné dělení jednociferným dělitelem

uč. s. 37, 38, 40

G – rýsování kolmic, rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem,

       sestrojení kružnice

        uč. s. 35, 44

 

Člověk a jeho svět

Plody

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

uč. s. 13, 14

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin

Velkomoravská říše – uč. s. 13, 14

 

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast

Česká republika – Způsob řízení našeho státu, uč. s. 13

 

Čtvrtletní práce z češtiny (St)

 • vyjmenovaná slova, příbuzná slova
 • podstatná jména – pád, číslo, rod
 • diktát
 • kořen slova, předpona, příponová část
 • slova souznačná, protikladná
 • tvrdé a měkké souhlásky

 

16. 11., pá – Prevence: Já a my spolu ve světě – program ve škole dopoledne

16. 11. – učebnice, PS, sešity podle rozvrhu

                   

Čtvrtletní práce z matematiky

Vážení rodiče,

děti si napíší čtvrtletní práci z matematiky v pátek, 9. 11. V práci bude:

 • malá násobilka
 • dělení se zbytkem
 • písemné sčítání a odčítání do 1000
 • pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • slovní úloha
 • písemné násobení
 • G – rovnoběžky, různoběžky

Týdenní plán 5. – 9. 11.

Týdenní plán   5. – 9. 11.

Čj

slovní druhy – určování, skloňování podstatných jmen, vyjmenovaná slova, věta jednoduchá

přepis, opis, diktát

uč. s. 39, 40, 41, 49, 50

PS – s. 29, 30, 35, 36

Sloh – vyprávění: V pravěku

 

M

Čísla do 10 000, porovnávání čísel 

Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

Opakování: písemné násobení

uč. s. 32, 33, 34, 36

G – Rýsování kolmic, které procházejí daným bodem

    – Rýsování rovnoběžek

       uč. s. 35, 39

    – Opakování: různoběžky, přímky

 

Člověk a jeho svět

Dělení rostlin, uč. s. 12

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin

Naše nejstarší minulost v pověstech

Velkomoravská říše

uč. s. 11, 12, 13

 

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast

Kraje a krajská města

uč. s. 11, 12

 

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

 

zasílám termíny tripartitních schůzek.

Napište mi prosím na e-mail, o jaký čas v jakém dni máte zájem.

Schůzky budou po 20 minutách na jednoho žáka.

Po e-mailu se domluvíme na schůzce.

 

Čt, 8. 11.  13, 30 – 15h (začátek schůzek: 13,30, 14h,  14,20,  14,40)

Pá, 9. 11.  15,30 – 16,40 (15,30, 16h, 16,20)

Po, 12.11.  14,30 – 16h (14,30,  15h, 15,20,  15,40)

Čt, 15. 11.  16 – 17 (16h,  16,20,  16,40)

Pá, 16. 11.  15,30 – 16,40 (15,30,  16h,  16,20)

Čt, 22. 11.  14 – 15,40  (14h,  14,20,  14,40,  15,20)

Pá, 23. 11.  15,30 – 16,20 (15,30,  16h)

Po, 26. 11.  14,30 – 16h (14,30,  15h,  15,20,  15,40)

 

Děkuji moc.

Šant.

Týdenní plán 31. 10 – 2. 11.

Týdenní plán – 31. 10. – 2.11.

Čj

vyjmenovaná slova, věta jednoduchá, slovní druhy

uč. s . 37, 38

PS s. 26, 28, část s. 29

 

M

Čísla do 10 000

uč. s. 30, 31

G – Rýsování kolmic, uč. s. 29

     – Opakování: různoběžky

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin

Sámův kmenový svaz – uč. s. 10

 

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast

Kraje a krajská města – uč. s. 9, 10

ŠVP

Vážení rodiče,

využila bych termínu školy v přírodě  19. 4. – 26. 4. 2019. Jedná se o Černou horu.

Napište mi prosím do e-mailu, kdo byste neměl zájem o školu v přírodě?

E-mail: santorova@zseden.cz

Děkuji. Šantorová

Týdenní plán 22. – 26. 10.

Týdenní plán  22. – 26. 10.

Čj

Předložky, předpony

Opakování: vyjmenovaná slova

uč. 29, 30, 31

PS s. 23, 24, 25

přepis, diktát

 

M

Písemné dělení jednociferným dělitelem – procvičování

uč. s. 28

Pětiminutovka – opakování (písemné násobení, písemné odčítání)

 

Člověk a jeho svět

Dělení rostlin – uč. s. 10, 11

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin 

Opakování – Mladší doba kamenná – doba prvních zemědělců

                     – Doba bronzová, doba železná

                     –  Keltové na našem území

 

26. 10. – Ředitelské volno

29. 10. a 30. 10 – Podzimní prázdniny