třídní schůzka

třidni schuzka

27.-31.3.2023

Milí čtvrťáci,

tento týden Vás čeká den naruby, kdy Vás budou učit kluci z deváté třídy. Buďte na ně hodní :). Nezapomeňte, že v pátek píšete 3/4 test z matematiky. Domácí přípravu věnujte tedy počítání a rýsování.

Přeji Vám krásný týden.

M. Běhanová

 

PRO RODIČE….

  • 29.3. srdečně Vás zvu na Jarmark (od 16hod) a třídní schůzku (od 17 hod)
    • pokud chcete se mnou něco řešit, budu Vám k dispozici od 16 – 17 hod ve třídě

PRO DĚTI…

31. 3.  –  test Matematika

! Pozor změna, 13.4. – 1. hodina – test Vlastivěda  – vodstvo ČR, počasí a podnebí + práce s mapou

17. 4. – test Český jazyk

21.4. – test Dějepis – Lucemburkové + život ve středověku

25. 4. – 1. hodina – test Přírodověda – Živočichové

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA…

  • příprava na test z matematiky!!! 
  • registrace do umimeto.org

TÝDENNÍ PLÁN…

ČJ

mluvnické kategorie – podstatná jména a slovesa

rozhovor

věta jednoduchá a souvětí – hledání v textu

 

M

geometrie – přímka, úsečka, kolmice, trojúhelník, kružnice, čtverec, obdélník

obvod a obsah čtverce – čtvercová síť

 

PDVL

D – Lucemburkové – Václav IV. , Zikmund Lucemburský a život ve středověku – plakát + opakování

VL – půda a zemědělství

Velikonoční tvoření

https://www.zseden.cz/2023/03/24/pozvanka-na-velikonocni-tvoreni/

Den naruby

V úterý Vás čeká den naruby. Učit Vás budou žáci 9. třídy.

Konec vyučování v 11:40.

UMIMETO.ORG

návody na umimeto

 

dubnová kavárna

https://www.zseden.cz/2023/03/21/pozvanka-do-dubnove-kavarny/

20.-24.3.2023

Milí čtvrťáci,

týden opět utekl jako voda a my se musíme opět pustit do práce. Tento týden se půjdeme podívat na projekt Jeden svět. Doufám, že se Vám to bude líbit. Od příštího týdne bude opět 14 dní geometrie.

Přeji Vám krásný týden.

M. Běhanová

PRO RODIČE….

  • 21.3. Jeden svět – 80,- ŠOP – více informací předchozí příspěvek
  • 29.3. srdečně Vás zvu na Jarmark (od 16hod) a třídní schůzku (od 17 hod)
    • pokud chcete se mnou něco řešit, budu Vám k dispozici od 16 hod ve třídě

PRO DĚTI…

31. 3.  –  test Matematika

6. 4. – 1. hodina – test Vlastivěda  – vodstvo ČR, počasí a podnebí + práce s mapou

17. 4. – test Český jazyk

21.4. – test Dějepis – Lucemburkové + život ve středověku

25. 4. – 1. hodina – test Přírodověda – Živočichové

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA…

  • umimeto. org   matematika, český jazyk, vlastivěda

POZOR, pokud jste nebyli registrováni přes školní mail do umimeto.org, tak se k úkolům nedostanete!!

Musíte se znova registrovat přes školní mail, který používáte k přihlášení do Teams!

TÝDENNÍ PLÁN…

ČJ

dílna psaní – popis osoby, věci

mluvnické kategorie – slovesa, podstatná jména PS 35-64 

slovní druhy PS 35-64

věta jednoduchá a souvětí – hledání v textu

 

M

zlomky červená uč. str. 34-35

římské číslice modrá uč. 10-11

písemné sčítání a odčítání do 1 mil.

zaokrouhlování modrá uč. 15-17

 

PDVL

D – Lucemburkové – Václav IV. , Zikmund Lucemburský a život ve středověku

Vl – počasí a podnebí, půda a zemědělství

 

 

 

Jeden svět

Zítra sraz před školou v 7:50. Odchod od školy v 8:00.

S sebou: MHD kartička, ŽK, svačina, pití, slušné oblečení a vhodnou obuv.

Návrat ve 12:30. 

Platba 80,- z ŠOP. 

https://www.zseden.cz/2023/03/10/pozvanka-pro-rodice-a-jejich-deti/

Pokud máte doma kelímek od velkého jogurtu 1,5kg, prosím, přineste ho do školy.