Dobročinný blešák 22. 11. 2019

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČJ:

  • stavba slova – učebnice str. 27,28 pracovní sešit str. 22,23

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat ve středu knihy na dílny čtení.

M:

  • písemné dělení jednociferným dělitelem, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 24,26           Procvičení písemného dělení
  • opakování písemného násobení – děti dostaly příklady na procvičení                                                      Procvičení písemného násobení

Vlastivěda – dějiny: Naše nejstarší minulost v pověstech str.11

Přírodověda: rostliny str. 10,11

PČ: půjčíme si stavebnici Merkur.

14. 11. 2019 půjdeme během 2. hodiny do divadla na premiéru školního filmu Mozaika Sametu. Budeme učit normálně první hodinu. Vracet se budeme na oběd.

15. 11. 2019 bude ředitelské volno.

 

Alena Dragounová

Informace k plánované stávce učitelů

Vážení rodiče, do stávky učitelů  6. 11. 2019 se zapojí 16 učitelů: třídní učitelky 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.C, 5.B, třídní učitel 6.B, jedna netřídní učitelka, jedna asistentka a tři vychovatelky ŠD. Provoz školy v improvizovaném režimu bude zajištěn a vyučování pro všechny třídy školy bude ukončeno v 11,40 hod.  Pokud ale můžete nechat děti výše uvedených tříd doma, bude jejich nepřítomnost ve vyučování automaticky omluvena. Nezapomeňte jim však, prosím, včas odhlásit oběd. Plánované odpolední akce – Předškoláček Edeňáček a Edukavárna budou beze změny, těšíme se na vás.

Jana Churáčková, ředitelka školy

Pozvánka na listopadovou EDUKAVÁRNU

Pozvánka na listopadovou EDUKAVÁRNU

Bruslení listopad/prosinec

Milí rodiče,

 

bruslit půjdeme:

5. 11. 2019

12. 11. 2019

3. 12. 2019

17. 12. 2019

 

Děkuji.

Dragounová

 

 

Tripartitní schůzky

Milí rodiče,

v listopadu budou probíhat tripartitní schůzky. Přihlašovat se můžete přes doodle.com kliknutím na níže uvedený odkaz.

Přihlašujte se jménem dítěte, prosím.

Přestože účast není povinná, ráda se se všemi uvidím. 

 

Tripartitní schůzky

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Plán na 31. 10. a 1. 11. 2019

ČJ:

nauka o slově – slova jednoznačná/mnohoznačná, spisovná/nespisovná, učebnice str. 21,22 , pracovní sešit str. 18,19

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení.

M: písemné násobení, sčítání a odčítání, pracovní sešit str. 20

Poznáváme naši vlast – krajská města str. 11,12

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Týdenní plán 21. 10. – 25. 10. 2019

ČJ:

nauka o slově – zvuková a psaná podoba slov, slova souznačná a protikladná, učebnice str. 18,19, pracovní sešit str. 16,17

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení.

Domluvili jsme se, že si děti zavedou čtenářský deník (nejlépe A4 s pevnými deskami) a za pololetí přečtou a zapíšou minimálně 2 knihy. Během dílen nebo doma.

M: písemné násobení, pracovní sešit str. 18, 19

Vlastivěda – dějiny: opakování – Keltové str.8

Přírodověda: rostliny str. 10

Poznáváme naši vlast – krajská města str. 10

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

PČ 22. 10. 2019

Milí rodiče,

o pracovních činnostech bychom si v úterý vyrobili podzimní věnec.

podzimni venec

Co budeme potřebovat: polystyrénový věnec – o průměru  30 cm, mech, jablko s lístky, plody mochyně (lampionky), žaludy, jeřabiny, trnky, šípky, hrozny s listy, čerstvé listy různých stromů atd., drátek.

Děkuji.

Alena Dragounová

Týdenní plán 14. – 18. 10. 2019

ČJ:

opakování učiva 3. ročníku – slovní druhy, učebnice str. 17, pracovní sešit str.15

nauka o slově – zvuková a psaná podoba slov, učebnice str. 18, pracovní sešit str. 16

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

M: opakování učiva 3. ročníku, pracovní sešit str. 13-16 – vybraná cvičení, geometrie str. 17

Vlastivěda – dějiny: Keltové str.8

Přírodověda: rostliny str. 9, test – Příroda živá/neživá, houby

Poznáváme naši vlast – krajská města str.9, 10

O hodině PČ pokračujeme v projektu Mozaika Sametu.

 

Dragounová