Týdenní plán 14. – 18. 1.

Týdenní plán  14. – 18. 1.

 

Čj

Procvičování: Infinitiv u sloves, slovesný způsob

Opakování: Slovní druhy, vyjmenovaná slova

Skloňování podstatných jmen

Vzory podstatných jmen: Podstatná jména rodu středního

uč. s. 67, 68, 69, 70, 71

PS s. 64, 44, 45

 

M

Opakování: Porovnávání čísel, sčítání a odčítání písemné do 10 000, písemné dělení

Procvičování: Dělení se zbytkem, sčítání a odčítání zpaměti do 10 000

Čísla větší než 10 000

Zaokrouhlování čísel na desetitisíce a statisíce

Sčítání a odčítání zpaměti  – čísla nad 10 000

uč. s. 9, 10, 11, 13

G – Obdélník, čtverec, trojúhelník – uč. s. 12

 

Člověk a jeho svět

Procvičování: Potravní vazby hub, rostlin a živočichů

Druhy živých organizmů – uč. s. 17

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin

Vláda Přemyslovských knížat

Kosmas, první český kronikář

uč. s. 19, 20

 

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast

Orientace v krajině, Orientace podle mapy

uč. s. 20, 21

 

TV

  • úterý – venku
  • pátek – tělocvična, prosím věci i obuv do tělocvičny, děkuji.

 

 

HV – prosím, ať žáci nosí sešit na předmět Hudební výchova, pokud nemáte, prosím kupte. Sešit prosím obalit.

 

Týdenní plán 14. – 18. 1.

Týdenní plán, opakování: 14. 1 . – 18. 1.

 

Úterý – Opakování: Člověk a jeho svět: Obratlovci, bezobratlí živočichové – uč. s. 15, 16

Čtvrtek – Opakování: Vlastivěda: Hlavní události nejstarších českých dějin: Vznik Českého státu, vláda

                                                             Přemyslovských knížat – uč. s. 16, 17

Čtvrtek – Opakování: Geometrie: rýsování trojúhelníku, čtverce pomocí rovnoběžek, kolmic

Čj – přepis, opis, diktát. 

M – pětiminutovky, další práce z probraného učiva

 

Ještě jednou bych Vás chtěla pozvat na Rodičovskou kavárnu, dne 15. 1. od 17h.

 

18. 1. – bruslení, učení podle rozvrhu. Ať mají žáci učivo podle rozvrhu dne. Děkuji.

 

Žáci, kteří nemají dopsané poznámky z pátku, 11. 1 – PDVL – Vlastivěda: Poznáváme naši vlast, ať si prosím doplní učivo: Vysvětlivky mapy, Plány – uč. s. 19 – zaměřte se prosím na tučně vytištěná slova – zapište prosím do vět nebo v bodech. Prosím o zakreslení a vysvětlení: barvy na mapě: hnědá, světle hnědá, zelená. Děkuji.

TV – úterý

Zítra, v úterý tělocvik – 5. vyuč. hodinu venku. Děkuji.

Leden 2019

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na rodičovskou kavárnu 15. 1. od 17h (ve škole).

 

18. 1. – bruslení

31. 1. 2019 – rozdání vysvědčení

  1. 2. – pololetní prázdniny   🙂

Týdenní plán 7. – 11. 1.

Týdenní plán 7. – 11. 1.

Čj

Určování slovesného způsobu – způsob podmiňovací

Procvičování – způsob oznamovací, rozkazovací

Procvičování – čas u sloves

Diktát, opis, přepis

Opakování: slovní druhy

uč. s. 109, 110

PS s. 63, 64

Pololetní práce – úterý

 

M

Čísla větší než 10 000

Porovnávání čísel

Procvičování: Dělení se zbytkem, slovní úlohy, sčítání a odčítání zpaměti do 10 000

Opakování: Písemné sčítání a odčítání do 10 000, písemné dělení do 10 000

uč. s. 6 – doplnění cvičení,    s. 8, 9

Pololetní práce – pátek

 

G –  Geometrické tvary pomocí rovnoběžek, kolmic

     – Obdélník, čtverec

         uč. s. 7, 12

 

 

Člověk a jeho svět

Potravní vazby hub, rostlin a živočichů – uč. s. 17

 

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin

První Přemyslovci – Sídla vzdělanosti

Románský sloh – uč. s. 18, 19

 

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast

Vysvětlivky mapy, Plány

uč. s. 19

 

 

 

 

 

Pololetní práce – Čj, M

Vážení rodiče,

žáci budou psát pololetní práce z češtiny a matematiky.

V úterý, 8. 1. pololetní práci z češtiny. V pátek, 11. 1. pololetní práci z matematiky.

Týdenní plán 3. – 4. 1. 2019

Týdenní plán  3.- 4. 1.

Čj

Slovesa – časování, užívání správných koncovek

Slovesa – slovesný způsob – Způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací

Opakování – vyjmenovaná slova

uč. s. 107, 108

PS – s. 62, 63/cv. 1, 2

 

M

Čísla větší než 10 000

Písemné odčítání, písemné dělení do 10 000 – procvičování

Opakování: Písemné dělení do 10 000

uč. s. 5, 6

G – geometrické útvary pomocí rovnoběžek, kolmic – uč. s. 7

 

Vlastivěda – Hlavní události nejstarších českých dějin

Život za vlády prvních Přemyslovců

uč. s. 18, 

procvičování předešlého učiva – vláda Přemyslovských knížat

 

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast

Měřítko mapy, Vysvětlivky mapy

uč. s. 18, 19

 

3., 4. 1. – žáci se učí podle rozvrhu.  Bruslení není.

Leden 2019

Žáci jdou do školy 3. 1. 2019

 

V týdnu od 7. ledna si žáci napíší pololetní práci z matematiky:

Písemné dělení do 1000

Písemné dělení do 10 000

Sčítání a odčítání zpaměti do 10 000

Písemné sčítání do 10 000

Písemné odčítání do 10 000

Písemné násobení do 10 000

Slovní úloha – výpočet, odpověď

Zaokrouhlování čísel na tisíce

Dělení se zbytkem

Geometrie:

kružnice s daným poloměrem, se středem

kolmice – kolmé přímky

rovnoběžky.   Rýsování rovnoběžek, které procházejí  daným bodem.

 

Také v lednu si napíší žáci pololetní práci z češtiny. Ještě upřesním.

Děkuji.

 

 

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

přeji pěkné Vánoční prázdniny Vám i Vašim dětem. Do nového roku přeji vše to nejlepší, pohodu, klid, zdraví, štěstí.

Děkuji za dárečky.

Vycházka – Staroměstské náměstí, 21. 12.

Žáci přijdou ráno do třídy. S sebou prosím batůžek, svačinu, pití, kartu MHD nebo lístky, peníze, ne velké částky.

Vracíme se na 4. vyuč. hodinu do školy.

21. 12. vyučování končí v 11:40h.