Matematika pro rodiče

Na úterý 16. 1. plánujeme společné setkání rodičů ze třídy 1. A a 1. C s ukázkou matematiky profesora Hejného.
Prosím rodiče, kteří mají zájem přijít, aby mi dali vědět e mailem. Budeme připravovat pracovní listy.
Od 17 hodin se koná ve sborovně Rodičovská kavárna, kam jste opět všichni zváni.

Comments are closed.