Prvotní informace

Informace 

Rozvrh hodin – viz příloha.  Nepovinný  AJ  vyučuje paní uč. Buňková, děti  se rozdělí na 2 skupiny  –  pondělí a  úterý od 12: 45 – 13: 30.  Zahájení až druhý týden od 10. 9.

Číslo šatní skříňky dostanou děti přidělené – nebudou vedle sebe, ale po celé šatně. Zapsáno vzadu v ŽK.

V úterý pošlu po dětech informační dotazník. Prosím vyplňte  a vraťte co nejdříve zpět. Dále je třeba vyplnit ŽK,  vlepit kopii kartičky ZP na 1. straně a doplnit podpis rodičů, seznámení se školním řádem. Děkuji. 

Zdravotní způsobilost, kterou jste podepsanou lékařem odevzdávali vloni, má platnost 2 roky. 

Pracovní sešity do ČJ, MA a AJ hradí škola, ale ještě si budeme něco dokupovat do matematiky (násobení) a sešity na psaní  ) čtení, diktáty , ČJ,  MA prvouka

Do třídního fondu, prosím  do ŠOP zaslat 300 Kč. Nezapomeňte na další platbu – ŠD, plavání aj.   

Třídní schůzky jsou v plánu 26. 9. Ředitelské volno: 5. 10.  – volby  a v pátek 26. 10. před podzimními prázdninami ( 29. a 30. 10. 2018)

Přeji všem hladký vstup do nového školního roku. tř. učitelka 

  Rozvrh hodin                              

Comments are closed.