Učivo 7.-11.1.2019

Český jazyk

Psaní souhlásek uprostřed  a na konci slova ( p/b, t/d, ť/ď…)

Učebnice str. 62,63

PS 2. díl: str. 5,6

Písanka

str. 26,27

Matematika

Sčítání a odčítání do sta, násobilka 3

Prvouka

Lidé a čas ( roční období,měsíce roku,části dne,

orientace na číselníku,hodiny,minuty )

 

Comments are closed.