Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Vážení rodiče,

většině dětí končí během měsíce září platnost Posudku o zdravotní způsobilosti. Prosím o dodání aktuální verze, bez platného potvrzení se nebudou moci děti zúčastnit akcí školy (plavání, bruslení, apod.). Ti žáci, kteří ho potřebují, dnes ode mne obdrželi formulář.

Děkuji za spolupráci

Comments are closed.