Týdenní plán 18. – 22. 11. 2019


ČJ:

  • stavba slova učebnice str. 28-39, pracovní sešit str. 22-24
  • sloh – učebnice str. 20, 25

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení a přinést čtenářský deník minimálně s jedním zápisem.

M:

  • geometrie – pracovní sešit str. 29
  • písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení, zlomky, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 26-28
  • příští týden budeme psát čtvrtletní práci 

Vlastivěda – dějiny: Nejstarší minulost v pověstech str.11, opakování č.1 str.12

Přírodověda: semenné rostliny str. 11

Poznáváme naši vlast – demokratický stát str.13, budeme psát test ze základních znalostí o krajích

 

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Comments are closed.