Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019


ČJ:

  • stavba slova učebnice str. 30-32, pracovní sešit str. 25-26

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení a přinést čtenářský deník minimálně s jedním zápisem do konce listopadu.

M:

  • geometrie – pracovní sešit str. 29
  • písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení, zlomky, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 26-28
  • ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní práci

– zaokrouhlování na desítky a stovky, porovnávání čísel, sčítání a odčítání zpaměti i písemné, násobení a dělení zpaměti i písemné, jednotky času, délky, slovní úlohy

– geometrie – poloha dvou přímek, rýsování kolmic

Vlastivěda – dějiny: Opakování str.12

Přírodověda: 27. 11. Vlastivědná procházka

Poznáváme naši vlast – demokratický stát str.13, 14

Prosím zkontrolovat dětem pomůcky, nemají lepidlo, nůžky a trojúhelníky s ryskou. Dále nenosí sešity, většina potřebuje nový sešit na matematiku. Děti budou potřebovat sešit i na hudební výchovu. Linkovaný sešit A5 s 10 listy.

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Comments are closed.