Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČJ:

  • slovní druhy str. 56 – 60,  pracovní sešit 39 – 41

M:

  • zaokrouhlování čísel str. 11, sčítání a odčítání zpaměti str. 13, 14, ve čtvrtek geometrie str. 12
  • Ve čtvrtek píšeme test z geometrie – poloha přímek, úsečky, kolmice… Vše, co jsme dosud probrali. Děti to vědí od minulého čtvrtka.
  • procvičujte s dětmi stále násobilku, sčítání a odčítání zpaměti, písemné násobení a dělení

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci str. 18, 19

Přírodověda: Živočichové – opakování, ekosystém les str. 18. – 22

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast: Opakování str. 22, povrch ČR str. 23

 

 

Comments are closed.