Týdenní plán 10. 2. – 14. 2. 2020

Milí rodiče,

během mé nepřítomnosti děti hodně opakovaly již probranou látku.

Tento týden by měly probrat:

ČJ:

  • podstatná jména str. 62, 63, pád podstatných jmen str. 64, 65  pracovní sešit 42, 43

M:

  • pamětné násobení a dělení str. 20, 23
  • geometrie – kružnice a kruh str. 18

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci – králové – opakování str. 24

Přírodověda: živočichové našich lesů str. 25, 26

Vlastivěda – naše vlast: práce s mapou str. 26 – 27

 

Příští týden počítejte s testy z:

PDVL historie: str. 16 – 24

PDVL naše vlast: str. 17 – 23

ČJ: určování slovních druhů

 

Děkuji

Dragounová

Comments are closed.