Týdenní plán 9. 3. – 13. 3. 2020

Milí rodiče,

zde je týdenní plán:

ČJ:

  • skloňování podstatných jmen str. 75 – 78, pracovní sešit str. 44-48

M:

  • písemné násobení dvojciferným činitelem – str. 35 – 37, jízdní řády str. 39
  • geometrie – str. 33
  • ve čtvrtek test z geometrie – přímka, úsečka, rovnoběžky, kolmice, pravoúhlý trojúhelník

Zkontrolujte dětem pomůcky, prosím. Trojúhelník, pravítko, kružítko a ořezané tužky. Stále je všechny děti nemají.

Vlastivěda – dějiny: Lucemburkové str. 28

Přírodověda: součásti neživé přírody str. 32

Ve středu test z ekosystému les: str. 20 – 28. Základní věci, jako je vyjmenovat patra, stromy a živočichy žijící v lese, význam lesa, jak živočichové přečkávají zimu a jak jim v zimě můžeme pomoci.

Vlastivěda – naše vlast: vodstvo ČR str. 31, práce s mapou

 

Děkuji

Dragounová

Comments are closed.