Třídní schůzky – informace

Vážení rodiče,

společné třídní schůzky se vzhledem k aktuální situaci nebudou konat. Pokud budete mít zájem, nabídnu Vám po otevření školy možnost konzultací.

Mám radost, že se nám podařilo zlepšit vztahy ve třídě a děti se k sobě chovají s větším respektem. Také chválím děti za méně časté zapomínání domácích úkolů a pomůcek. Mám vekou radost z toho, jak jsou děti v hodinách aktivní. Na čem musíme stále pracovat, je dodržování pravidel a hlavně to, aby děti neustále nevykřikovaly a poslouchaly toho, kdo zrovna mluví. Těším se také na návrat do naší třídy, kde jsme začali s jarní výzdobou, a budeme tak mít příjemné prostředí pro naši práci.

Výuka dětí v současné době probíhá formou zadávání práce přes počítač a vymýšlíme stále nové způsoby, jak Vám i dětem výuku zpříjemnit a zjednodušit. Na webových stránkách naší třídy najdete vždy ve středu plán učiva na další týden. Prosím, připomeňte také dětem, že by bylo dobré trávit volné chvíle čtením. Budu ráda za zpětnou vazbu, jak se Vám daří plnit úkoly.

V současné době vzniká audiokniha “Učitelé z Edenu čtou pohádky Boženy Němcové”. Máte-li o audioknihu zájem a souhlasíte-li s tím, že za ni z účtu Vašeho syna/Vaší dcery strhneme 50,- Kč,  sdělte mi, prosím, tento zájem e-mailem. Jakmile bude kniha hotova, pošleme Vám ji pomocí služby www.uschovna.

Také v letošním školním roce bude probíhat autoevaluační šetření u žáků. Tímto Vás žádám o vyjádření k práci školy.  Výzva bude na webových stránkách školy zveřejněna v květnu 2020.

Pokud jsou mezi Vámi Ti, co přispívají do Nadačního fondu ZŠ Eden, velice Vám děkujeme.

Školy v přírodě, výlety i další akce mimo školu jsou zatím pozastaveny.

Aby se děti mohly plně soustředit na výuku, pokuste se upravit jejich režim tak, aby měly dostatek odpočinku a spánku a nedocházelo u nich ke spánkovému deficitu v důsledku zneužívání informačních technologií. 

I u takto malých dětí se může objevit potřeba užívání energetických nápojů. Tyto nápoje nejsou pro děti vhodné a mohou jim způsobit zdravotní potíže.

Letošní školní rok bude ukončen 26. 6. 2020.

 

Přeji Vám i dětem co nejklidnější dny a hlavně buďme zdraví.

Alena Dragounová

Comments are closed.