Týdenní plán 30. 3. – 3. 4. 2020

Milí rodiče,

níže je plán na tento týden. 

Do neděle prosím zaslat slohy z vlastivědy – život ve středověké vesnici a ve městě (úkol na tento týden). 

Další úkoly najdete na https://cestina-4a.webnode.cz/ a https://www.umimeto.org/

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, určitě se ozvěte.

Děkuji a moc děti zdravím.

Alena Dragounová

 

ČJ:

  • skloňování podstatných jmen str. 81-83 pracovní sešit str. 50

Nejprve si procvičte podstatná jména rodu ženského:

Str. 81 – cv. 1b ústně, cv. 1d a cv. 3 do sešitu

Dále se podívejte na podstatná jména rodu mužského:

Str. 82 – cv. 1, 2a- ústně, přečtěte si informace ve žlutých rámečcích a zapište si vzory: pán, hrad, muž stroj, předseda, soudce

Pracovní sešit str. 50

  • opakovaní pravopisu

Zkoušejte děti z vyjmenovaných slov. Měly by jejich řady umět vyjmenovat bez zaváhání. 

Učebnice str. 81 cv. 4 přepsat do sešitu popř. udělat jako diktát.

 

M:

  • procvičování na str. 41,42

Cv. 1, 2, 4, 9, 10, 11, další cvičení jsou dobrovolná

  • opakování a procvičování

Procvičujte násobilku, protože ta je základem všech výpočtů. Děti často dělají v testech zbytečné chyby. 

 

Vlastivěda – dějiny: Život ve Středověku 

Podívejte se na video a napište sloh (vypravování) o životě ve středověkém městě. Oba slohy mi pak vyfoťte a pošlete na mail, prosím.

 

Přírodověda:

  • rostliny našich polí

Podívej se na prezentaci o rostlinách našich polí a zapiš si do sešitu, jaké plodiny pěstujeme na poli a uveď příklad. Např. Obilniny: žito, ječmen, oves.

Rostliny našich polí

Přečti si text na straně 38 a 39 a odpověz na otázky:

Z jakých rostlin se vyrábí cukr?

Co se vyrábí ze sóji? 

 

Vlastivěda – naše vlast: vznik a složení půdy str. 34

Přečtěte si text v učebnici, zapište do sešitu a zapamatujte si:

Půda je jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Vznikla postupným zvětráváním a následným rozpadem hornin.

Nejúrodnější část – humus – ze zbytků těl rostlin a živočichů

Druhy půd:

jílovitá – těžká půda, hlinitá – nejúrodnější, písčitá – vzdušná

V zemědělství: orná půda, pastviny

 

Anglický jazyk – dle skupin

Petra Kotápišová

úterý 31. 3., středa 1. 4. a pátek 3. 4.

-zopakuj si sloveso být

časování  – doplň tabulku – kladný tvar/záporný tvar/otázka + druhá tabulka zkrácené tvary

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/affirmative-negative-interrogative-forms

otázky

 https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/questions-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/questions-2

zápor

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/present-negative-1

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/present-negative-2

odpovědi

https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/short-answers-1

dobrovolně – pokud chceš více cvičení

https://agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html

Julie Dragorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová
 
Ahoj, milí 4ťáci. Doufám, že se máte dobře. Už se na Vás těším. Na mail mi klidně pište, víte, že na každý vždy odpovím.
 
Učebnice str. 38 a 39 přečíst, přeložit ústně.
 
Pracovní sešit str. 44/2
str. 45, 46 a 47 celá
 
Pokud budete chtít, můžete mi nakreslit a popsat obrázek anglicky. Děkuji, mějte se hezky, Martina Svobodová

Comments are closed.