Týdenní plán 18. 5. – 22. 5. 2020

Milí rodiče, milé děti,

zde je týdenní plán.

 

Mějte se hezky.

A. Dragounová

 

ČJ:

  • slovesa str. 102 – 105

Podívejte se na přehled časování v budoucím čase. Ve cvičení 2 rozhodněte, jestli se jedná o tvar jednoduchý nebo složený. Cv. 3 napište do sešitu. 7a ústně. 

Podívejte se na přehled časování v minulém čase. Cv. 1a ústně, cv. 2 do sešitu, cv. 4 ústně.

Pracovní sešit str. 60 cv. 1, 2, 4a, str. 61 cv. 1, 3, 4. Ostatní cvičení  jsou dobrovolná.

 

M:

  • zlomky – učebnice 3. díl, str. 12, 13

Na straně 12 a 13 se podívejte na zlomky.  Už jste se s nimi seznámily ve slovních úlohách na dělení. Uprostřed učebnice najdete zlomkové počítadlo. Cv. 1, 2, 5, 6, 9.

Na zopakování cv. 3, 7, 8

  • geometrie – obdélník, čtverec str. 6

Cv. 2, 4, 5 

 

Vlastivěda – dějiny: české země po husitských válkách str. 38 – 39

Pusťte si naše oblíbené video :o). 

Zápis do sešitu proveďte formou odpovědí na otázky:

Kteří dva panovníci vládli po smrti krále Zikmunda?

Který panovník vládl po smrti Ladislava Pohrobka a z jakého byl rodu?

Jaký vládce byl Jiří a o co se snažil? 

Kdo byl jeho nástupcem, z jakého byl rodu a které významné stavby vznikly za jeho vlády?

Kdy skončila vláda Jagellonců v Čechách a který rod po nich nastupuje na český trůn?

 

 

Přírodověda: živočichové v okolí lidských obydlí str. 56 – 57

Na str. 56 a 57 si přečtěte text o živočiších v okolí lidských obydlí. Z hospodářských zvířat si vyberte dva ptáky a dva savce, nakreslete si je do sešitu a napište si o nich důležité informace.

 

Vlastivěda – naše vlast: Průmysl v ČR str. 38 – 39

Na straně 38 a 39 si přečtěte informace o průmyslu v ČR.  Zapište si do sešitu, která průmyslová odvětví jsou v ČR zastoupena. Popište, co je třeba k výrobě, rozvozu a prodeji výrobků. Potom vypracujte pracovní list níže a zašlete na mail, prosím.

NEROSTNE BOHATSTVI, PRUMYSL

 

Anglický jazyk – dle skupin

Klikněte na odkaz.

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Petra Kotápišová

Martina Svobodová

 

 
 
 
 
 

Comments are closed.