Týdenní plán 25. 5. – 29. 5. 2020

Milí rodiče, milé děti,

do školy nastoupilo pouze 9 dětí. Ostatní zůstávají doma a pokračují v distanční výuce podle týdenního plánu. Budu ráda, když mi zase pošlete nějaké fotky a napíšete, jak se Vám daří.

O online výuce vás budu ještě informovat. 

 

Mějte se hezky.

A. Dragounová

 

ČJ:

  • slovesný způsob str. 106 – 109

Podívejte se na video o slovesném způsobu. 

Do sešitu si zapište, jaké způsoby známe a co vyjadřují (podle žlutých rámečků). Přečtěte si básničku na str. 106 cv. 1a. Vypište slovesa a určete, o jaký slovesný způsob se jedná. U sloves určete osobu, číslo a čas. Pokračujte cvičením 3. Na str. 107 se podíváme na rozkazovací způsob ve cv. 1, 2, 4a. Na str. 108 udělejte cv. 1a a 1b. Do sešitu zapište cv. 4 a 5. Ústně cv. 6. 

Pracovní sešit str. 62 – 63 všechna cvičení

 

M:

  • zlomky –  str. 15 -17

Procvičte si zlomky ve cv. 1, 3, 4, 8, 9, 12

Na zopakování ostatních znalostí cv. 7, 11, 14, 15. Nemusíte dělat všechny příklady, ale zaměřte se na ty, které vám nejdou. 

Ostatní cvičení jsou dobrovolná. 

Procvičit zlomky si můžete třeba zde:

https://zlomky-hrave.cz/

  • geometrie – rovnoběžník str. 10

Zopakujte si znalosti o čtyřúhelníku. Do sešitu narýsujte čtyřúhelník dle cv. 1. Podívejte se na cv. 2, rozhodněte, jestli se jedná o rovnoběžník a zapište si, co tento pojem znamená. Dále pokračuj cv. 3, 5. Dobrovolně cv. 8.

 

Vlastivěda – dějiny: opakování str. 40

Zopakujte si, co už víte o období po husitských válkách. 

 

Přírodověda: živočichové v okolí lidských obydlí str. 58 – 59

Na str. 58 a 59 si přečtěte text o domácích mazlíčcích, nakreslete si je do sešitu a napište si o nich důležité informace. Vypište si do sešitu, která zvířata s námi mohou žít v domácnosti a v čem se chovají.

 

Vlastivěda – naše vlast: opakování str. 40

Zopakujte si znalosti na str. 40. 

Pokud při opakování narazíte na otázky, na které neznáte odpověď, zapište si je znovu do sešitu a zvýrazněte si je pro zapamatování.

 

Anglický jazyk – dle skupin

Klikněte na odkaz.

Julie Drahorádová

Lucie Buňková

Martina Svobodová

Petra Kotápišová

 

Výchovy

Výchovy 9 (25.5.-29.5.)

 
 
 
 
 

Comments are closed.