Archiv Září, 2021

1. Edukavárna

Pozvání na EDUKAVÁRNU

Týdenní plán 20-24. 9. 2021

Český jazyk

Témata: psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
Učebnice: str. 14-16
Pracovní sešit: str. 10-11
Písanka: 1-4

Matematika

Témata: násobilka 6-7 (opakování), geometrie: bod, úsečka
Učebnice: do str. 21
Pracovní sešit: do str. 6

Prvouka

Témata: dopravní značky, obec (místo, kde žijeme)
Učebnice: Do str. 12

Anglický jazyk

Témata: Great Britain, England – Harry Potter, London, food, The Royal Family
Učebnice: str. 7
Pracovní sešit: str. 6

Třídní schůzky

Pozvání na třídní schůzky 22. 9. 2021

Doučování žáků

Doučování

Týdenní plán 13.-17. 9. 2021

Český jazyk

Témata: abeceda, dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
Učebnice: str. 10-13
Pracovní sešit: str. 7-9

Matematika

Témata: násobilka 2-5 (opakování), geometrie: bod, úsečka
Učebnice: do s. 18

Prvouka

Témata: opakování z 2. ročníku, tažní ptáci (vlaštovky, jiřičky), dopravní značky
Učebnice: Do str. 9

Anglický jazyk

Témata: Happy street, Who’s this?, Numbers 1-10
Učebnice: str. 6
Pracovní sešit: str. 5

Focení třídy a schůzky

Vážení rodiče,

fotit se budeme ve středu 22. 9. v 9:15. 

Ten stejný den proběhne od 17 hodin třídní schůzka.

Dílny psaní a čtení

Vážení rodiče,

od tohoto týdne začínáme s dílnami psaní a čtení. V seznamu pomůcek na školní rok byly i desky s rychlovazačem (pacičkami), který si možná pamatujete z druhé třídy. Letos budou dílny trochu více organizované.

Dílny čtení 

Děti si přinesou svou vlastní knížku, kterou si pokud možno samy vyberou a chtějí ji číst. V hodině si najdou ve třídě své místo a 15 minut čtou. Po čtení odpoví na dvě otázky z nabídky podle vlastního výběru a provedou záznam o četbě. Knihy si budeme prohlížet, představovat, inspirovat se navzájem. Budu ráda za spolupráci při  motivaci dětí ke čtení.
Děti, které chodí na tréninky a nebudou dílny čtení stíhat, dostanou instrukce na čtení doma.

Dílny psaní

V loňském školním roce jsme COVIDu navzdory napsali slušnou řádku příběhů. Letos se budeme učit, jak příběhy trochu tříbit, jak je začínat, jak končit a jak psát poutavou zápletku. Děti se naučí rozvíjet věty a používat synonyma. Ve třídě máme postup dílny psaní, který si budete moci prohlédnout na třídních schůzkách. Na dílny psaní si děti nemusí kromě desek přinést nic specifického, jen kvalitní psací pomůcky a otevřenou mysl. Pokud by děti měly motivaci psát i doma, určitě je podporujte, já si příběhy ráda přečtu.
Dílny psaní budeme mít možná i dvakrát týdně. Je to zásadní způsob, jak si upevnit gramatické prvky, které se děti naučí, je to praktická, zábavná a fantazii podporující činnost, která rozvíjí “češtinářské” myšlení více než cokoliv jiného. 

Pravidla naší třídy

Milí rodiče,

děti si samy vymyslely následující pravidla a k nim odpovídající sankce. Pokud tedy přinesou domů nějaký list s nápisem “trestný úkol”, můžete se ptát, jaké pravidlo porušily, vždy by měly přesně vědět. Poznámky budu rozdávat jen v krajních případech.

 

Dokumenty ke školnímu roku

Vážení rodiče,

během příštího týdne bych chtěla uzavřít odevzdávání všech dokumentů, provází to však řadu problémů.

Zdravotní způsobilosti:

  1. Pokud máte zdravotní způsobilost NEškolní, je třeba, aby v sekci “Účel vydání posudku” obsahovala všechny věci, které má školní formulář, tedy ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, sportovní akce a plavecký výcvik. Musí obsahovat formulaci sportovní akce kvůli bruslení. Pokud to v posudku nemáte uvedeno, je třeba to tam dopsat, klidně ručně – s vaším podpisem. 
  2. V části 5: Oprávněná osoba musíte vyplnit, kdo posudek převzal, jaký vztah má k dítěti, datum a podpis.
  3. Ve škole stačí mít kopii tohoto posudku, ale nestačí ji poslat e-mailem. Prosím o poslání po dětech

Správně vyplněné posudky mi přineslo pouze pět dětí. Ostatní prosím o dodání do konce příštího týdne (v pondělí 20. už půjdeme plavat). Nedostatečně vyplněné způsobilosti pošlu po dětech zpět k vyplnění.

Spolupráce rodiny a školy

  1. Většina z vás mi již odevzdala dotazníky o spolupráci rodiny a školy, děkuji. Rodiče dvou dětí, kteří ještě zapomněli, prosím o napravení ideálně v pondělí.
  2. Zároveň prosím o kontrolu a doplnění údajů v žákovských knížkách, opět nemají všechny děti.

Žádosti o úpravu organizace vzdělávání

  1. Ohledně hokejových tréninků bychom měli mít již snad jasno. Prosím o žádosti o změnu organizace vzdělávání rovněž během příštího týdne.
  2. Do předmětů bude třeba uvést PČ, HV, ČJ; do dnů napište ÚTERÝ 11:15, ČTVRTEK. Budu počítat s tím, že děti ve čtvrtek pouštím v 11:40, pokud nebude na lístečku s podpisem rodičů ten den uvedeno jinak. Nesmím pouštět děti samotné kamkoliv, ani dříve na oběd, pokud nebudu mít písemné potvrzení s přesným časem odchodu dítěte, pokud je to jinak než na žádosti.
  3. Žádost o změnu organizace vzdělávání stejně jako jakékoliv změny (uvolňování dříve apod.) rovněž potřebuji odevzdat fyzicky na formuláři nebo lístečku, tedy nikoliv mailem, smskou nebo dokonce přes messenger. 

Děkuji za spolupráci. 

Focení tříd

Milí rodiče,

21.-22. 9. proběhne focení tříd. Konkrétní den ještě upřesním, až budu vědět více.

22. 9. proběhnou také třídní schůzky od 17:00.