Archiv Leden, 2022

Karanténa

Vážení rodiče, jeden žák ze 3.A má pozitivní výsledek PCR testu. Na KHS jsme odeslali seznam rizikových kontaktů (žáků, kteří byli ve středu 26. 1. nebo ve čtvrtek 27. 1. ve škole) a spojení na jejich zákonné zástupce. Karanténa by měla trvat do úterý 1. 2. 2022 včetně.  Do školy nemohou přijít žáci, kteří ve škole 26. a 27. 1. byli a jsou méně než 30 dní po prodělání nemoci – toto opatření totiž platí v případě vyhlášení karantény až od pondělí 31. 1. Do školy by mohli do středy chodit  žáci, kteří ve škole nebyli 26. a 27. 1. 2022, ale budeme rádi, když budou i ony moci zůstat doma, aby mohla být výuka distanční a ne hybridní. 

Jana Churáčková

Pololetní vysvědčení

Milí rodiče,

V pondělí 31.1. si během 3. vyučovací hodiny rozdáme pololetní vysvědčení a poté půjdeme 4. hodinu na poslední plavání.

Andrea Mazancová

Další termíny bruslení ⛸

Milí rodiče,

Zde jsou další termíny bruslení: 25.2., 11.3., 1.4..

Andrea Mazancová

Potvrzení o prodělání nemoci Covid-19

Milí rodiče,

Chtěla bych Vás požádat o zaslání potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, pokud Vaše dítě prodělalo tuto nemoc v posledních 180 dnech. Stačí, když děti přinesou potvrzení do školy. Tyto údaje zadáváme do Bakalářů.

 

Děkuji za spolupráci
Andrea Mazancová

Edukavárna

Zveme vás do edukavárny

Plavání

Milí rodiče,

Ve druhém pololetí plavat nebudeme. V plavání budeme pokračovat ve 4. třídě.

Andrea Mazancová

Týdenní plán

Český jazyk
Dokončení vyjmenovaných slov po M
Seznámení se s vyjmenovanými slovy po P
– učebnice str. 59, 60
– pracovní sešit str. 33, 34

Matematika
Sčítání a odčítání do tisíce, násobení a dělení do stovky, slovní úlohy, rovinné obrazce
– pracovní sešit str. 31, 32

Prvouka
Země, podmínky života na Zemi
– učebnice str. 27, 28
– pracovní sešit

Anglický jazyk
At the park – otázka: Have you got + odpovědi: Yes, I have. No, I haven´t.
– učebnice str. 33-35
– pracovní sešit str. 41, 42

Karanténa – aktualizace

Vážení rodiče, paní učitelka (TV) měla 15.1. pozitivní výsledek PCR testu. Prostřednictvím systému jsme odeslali informaci o kontaktech s touto paní učitelkou a zákonným zástupcům by měla prostřednictvím toho systému přijít e-žádanka na PCR test a oznámení o karanténě (neočkovaní žáci), nebo jen informace o kontaktu s covid pozitivním (očkovaní žáci, žáci max. 180 dní po prodělání onemocnění covid-19). Žádné informace nedostanou zákonní zástupci dětí, které nebyly v pátek 14. 1. 2022 ve škole. Karanténní opatření budou trvat do středy, takže ve čtvrtek by měla třída pokračovat obvyklým způsobem. Po dobu karantény bude probíhat hybridní výuka.

Lyžařský kurz

Milí rodiče,
z důvodu velkého zájmu a naplnění kapacity staršími dětmi se letos bohužel lyžařský kurz ve třetích třídách nekoná.

Andrea Mazancová

Absence

Milí rodiče,

chtěla bych Vás požádat o doplnění omluvenek Vašich dětí do žákovských knížek. Koncem týdne jsem kontrolovala absence a stále je spousta neomluvených hodin. Týká se to i doby 13.-17.12., kdy byla distanční výuka.

Děkuji za spolupráci.

Andrea Mazancová