Archiv Květen, 2022

Plán akcí – červen

Milí rodiče,

Ve středu 1.6. jdeme s dětmi oslavit Den dětí na Gutovku a na zmrzlinu.
Sejdeme se ráno ve třídě, odkud budeme společně odcházet.
S sebou: sportovní oblečení, svačina, pití, žákovská knížka, peníze (maximálně 100,- Kč.)

Ve čtvrtek 23.6. pojedeme na výlet do Krtkova světa.
Vstupné bude pravděpodobně 147,- Kč. Částka bude odečtena z online pokladny.
Zkontrolujte prosím zůstatek svých dětí v online pokladně.

Děkuji za spolupráci.
A. Mazancová

Týdenní plán 30.5. – 3.6.

Český jazyk
Podstatná jména – rod, životnost, číslo
Opakování slovních druhů, vyjmenovaných slov

-učebnice str. 98 – 101
-pracovní sešit str. 58 – 59

  • úterý 31.5. pololetní test

Matematika
Dělení se zbytkem, násobení a dělení

-učebnice str.
-pracovní sešit str. 18 – 19

  • čtvrtek 2.6. pololetní test

Prvouka
Živočichové – společné znaky

-učebnice str. 56 – 57

  • pátek 3.6. pololetní test

Anglický jazyk
Popis osob
Colin in Computerland

-učebnice str. 52 – 55
-pracovní sešit str. 66 – 70

 

Pololetní test

Milí rodiče,

děti si to do úkolníčků poznamenaly, ale raději informuji i Vás. V úterý 31.5. nás čeká pololetní test z českého jazyka. Opakovací test bude v blízké době také z matematiky a z prvouky.

Děkuji za spolupráci
A. Mazancová

Sportovní den 26.5.

Milí rodiče

ve čtvrtek 26.5. se koná sportovní den v areálu školy. Učit se nebudeme. Stačí si vzít pouze malý batoh se svačinou, penálem a žákovskou knížkou. Předpokládaný konec je přibližně v 11:30.

Andrea Mazancová

Týdenní plán 23.5. – 27.5.

Český jazyk
Částice, citoslovce
Opakování – vyjmenovaná slova, slovní druhy
Popis hračky

-učebnice str. 94 – 97
-pracovní sešit str. 56 – 57

Matematika
Dělení se zbytkem
Násobení, dělení

-pracovní sešit str. 16 – 18

Prvouka
Polní plodiny

-učebnice str. 46-48

Anglický jazyk
Tall – short, thin – fat, young – old

-učebnice str. 50 – 51
-pracovní sešit str. 64 – 67

Týdenní plán 16.5. – 20.5.

Český jazyk
Slovní druhy – předložky, spojky

-učebnice str. 93-94
-pracovní sešit str. 55

Matematika
Dělení se zbytkem, násobení a dělení

-učebnice str.
-pracovní sešit str. 14-16

Prvouka
Kvetoucí a nekvetoucí rostliny

-učebnice str.

Anglický jazyk
Shrnutí 6. lekce, úvod do 7. lekce – In the street

-učebnice str. 48-49
-pracovní sešit str. 62-63

Adresa na školu v přírodě

Milí rodiče,

zde je přesná adresa na školu v přírodě: Horský hotel Desítka, Horská 145, 542 25 Jánské Lázně

A. Mazancová

Týdenní plán 2.5.-5.5.

Český jazyk
Číslovky, slovesa, příslovce

-učebnice str. 90-92
-pracovní sešit str. 52-54

Matematika
Dělení se zbytkem, násobení a dělení

-učebnice
-pracovní sešit str. 13

Anglický jazyk
Colin in Computerland, Pets in Britain
Opakování předložek in, on, under + místnosti

-učebnice str.46-47
-pracovní sešit str. 58-59

Prvouka
Rostliny

-učebnice str. 38-41