Archiv Červen, 2022

Konec školního roku

Milí rodiče,
zde jsou informace k poslednímu školnímu týdnu:

27.6. – odevzdáváme učebnice – pokud budou výrazně poničené či neodevzdané, bude za ně odečtena částka ze školní pokladny. Zároveň si budou děti vyklízet skříňky – doporučuji, dát dětem nějakou tašku, některým se toho za celý rok nahromadilo ve skříňce mnoho.
28.6. – předávání skříněk, úklid třídy
30.6. – předávání vysvědčení
           – 8:40 přesun na školní hřiště, kde proběhne slavnostní předávání vysvědčení 9. ročníkům.
Děti si poté můžete vyzvedávat nebo napsat lísteček, že může vaše dítě odejít samo. Ostatní děti odvedu do družiny.
Konec vyučování 27.6.-29.6. je v 11:40.

Andrea Mazancová

Změna třídní učitelky

Milí rodiče,
jak už zřejmě většina z Vás víte, čeká děti další změna třídní učitelky. Příští rok se na ně bude těšit paní učitelka Martina Běhanová.

Andrea Mazancová

Výlety 22. a 23.6

Milí rodiče,

příští týden nás čekají dva výlety:
Ve středu 22.6. navštívíme botanickou zahradu, kde nás čeká prohlídka masožravých rostlin. Prohlídka začíná až v 10:00, takže první hodinu ještě strávíme ve škole. Vracet se budeme během poslední vyučovací hodiny.
Vstupné je 40,- Kč.

Ve čtvrtek 23.6. jedeme na výlet do Krtkova světa. Sraz je ráno v 7:50 před školou, odchod v 8:00 na vlak. Aby mohlo jet dítě zdarma, musí mít průkazku, která dokládá věk, bližší info zde:
https://www.dpp.cz/kontakt/casto-kladene-dotazy/detail/44_352-kolik-plati-deti-do-15-let
Pokud nebude mít průkazku, může platit plnocenné jízdné a bude si ho hradit samo.
Vstup do Krtkova světa je 147,- Kč, částka bude odečtena ze školní online pokladny. Pokud nebude mít vaše dítě dostatečný zůstatek na účtu den před odjezdem, nemůže jet s námi.
Návrat bude cca ve 12:35. S sebou: sportovní oblečení dle počasí, plavky do vodního světa + ručník, pití, svačina, žákovská knížka, volitelná částka na vlastní útratu.

Děkuji za spolupráci.
Andrea Mazancová

Týdenní plán 13.6. – 17.6.

Český jazyk
Podstatná jména – pády
Slovesa – čas, osoba, číslo

-učebnice str. 106-109
-pracovní sešit str. 62-64
-písanka

Matematika
písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, dělení se zbytkem, příklady se závorkami

-učebnice
-pracovní sešit str.

Anglický jazyk
In the playground

-učebnice str. 56-58
-pracovní sešit str. 73-74

Prvouka
Živočichové

-učebnice str. 58-61