Důležitá sdělení:

Kašel

Milí rodiče,

musím se ještě vrátit ke zprávě, kterou jsem dávala na web ohledně kašle.

I “pouhý” kašel může signalizovat závažné infekční onemocnění a dítě by mělo být řádně vyšetřeno, než půjde do školy. 

Pokud zjistíte, že dítě má infekční onemocnění, informujte mě, prosím. Urychlíte tím i případnou léčbu ostatních. 

V případě plicních chlamydií se tak bohužel nestalo.

Děkuji

Dragounová

Týdenní plán 17. 2. – 21. 2. 2020

Milí rodiče,

bohužel jsem stále nemocná a nevím, jestli do prázdnin ještě přijdu.

Děti pokračují v učivu a týdenní plán by měl být dodržen.

ČJ:

 • podstatná jména – shrnutí str. 66,  skloňování podstatných jmen str. 67 – 69, pracovní sešit str. 44
 • na procvičení českého jazyka můžete využívat web uvedený níže
 • https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu

Písemný test na určování slovních druhů bude v úterý.

M:

 • pamětné násobení a dělení str. 24, procvičování str. 26 – 27
 • geometrie – trojúhelník str. 25

Vlastivěda – dějiny: Jan Lucemburský, Karel IV 25, 26

Písemný test str. 16 – 24. 

Přírodověda: příroda v zimě – str. 27, 28

Vlastivěda – naše vlast: vodstvo ČR str. 28

Písemný test str. 17 – 23

 

Děkuji

Dragounová

Týdenní plán 10. 2. – 14. 2. 2020

Milí rodiče,

během mé nepřítomnosti děti hodně opakovaly již probranou látku.

Tento týden by měly probrat:

ČJ:

 • podstatná jména str. 62, 63, pád podstatných jmen str. 64, 65  pracovní sešit 42, 43

M:

 • pamětné násobení a dělení str. 20, 23
 • geometrie – kružnice a kruh str. 18

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci – králové – opakování str. 24

Přírodověda: živočichové našich lesů str. 25, 26

Vlastivěda – naše vlast: práce s mapou str. 26 – 27

 

Příští týden počítejte s testy z:

PDVL historie: str. 16 – 24

PDVL naše vlast: str. 17 – 23

ČJ: určování slovních druhů

 

Děkuji

Dragounová

Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

Milí rodiče,

v úterý 28. 1. půjdeme bruslit.

Ve čtvrtek se bude během 4. h. předávat vysvědčení a touto hodinou končíme.

V pátek jsou pololetní prázdniny.

 

ČJ:

 • podstatná jména str. 62, 63, pád podstatných jmen str. 64, 65  pracovní sešit 42, 43

M:

 • písemné sčítání a odčítání str. 15, 16, ve čtvrtek geometrie str. 12
 • procvičujte s dětmi stále násobilku, sčítání a odčítání zpaměti, písemné násobení a dělení

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci  – opakování str. 20, vznik českého království str. 21 – 23

Přírodověda: Ekosystém les str. 18. – 22. Budeme dělat zápis probraného učiva.

 

Alena Dragounová

 

 

Dopravní hřiště 14. 1. 2020

Milí rodiče,

zítra jdeme na dopravní hřiště. Odchod bude v 8.00 od školy. Sejdeme se dole v šatně. Prosím, aby všichni přišli včas.

 

Děkuji.

Dragounová

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČJ:

 • slovní druhy str. 56 – 60,  pracovní sešit 39 – 41

M:

 • zaokrouhlování čísel str. 11, sčítání a odčítání zpaměti str. 13, 14, ve čtvrtek geometrie str. 12
 • Ve čtvrtek píšeme test z geometrie – poloha přímek, úsečky, kolmice… Vše, co jsme dosud probrali. Děti to vědí od minulého čtvrtka.
 • procvičujte s dětmi stále násobilku, sčítání a odčítání zpaměti, písemné násobení a dělení

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci str. 18, 19

Přírodověda: Živočichové – opakování, ekosystém les str. 18. – 22

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast: Opakování str. 22, povrch ČR str. 23

 

 

Kašel

Milí rodiče,

neposílejte do školy nemocné, nebo nedoléčené děti, prosím.

Ve třídě se nám rozmohl kašel.

Nejen že dráždivý kašel děti obtěžuje, ruší výuku, ale mohou pak nakazit i ostatní zdravé děti.

 

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Druhý díl matematiky

Milí rodiče,

připomínám, aby si děti donesly na zítra druhý díl matematiky. První jsme již probrali.

 

Děkuji

Dragounová

Uzavření klasifikace

Milí rodiče,

v pátek 10. 1. 2020 se bude uzavírat klasifikace.

Tento týden budou mít děti ještě možnost si známky opravit.

Ve středu si napíšeme test z rostlin. Vzhledem k tomu, že děti byly před Vánoci již hodně unavené, test, který psaly, jsem jim nepočítala. Nedopadl dobře. Tento test bude podobný.

Ve čtvrtek si napíšeme test z matematiky – čísla do 10 000 – zaokrouhlování, sčítání a odčítání, násobení a dělení.

Budeme také psát diktát/doplňovačku na vyjmenovaná slova.

 

Děkuji.

Dragounová

Krásné Vánoce

Výsledek obrázku pro krásné vánoce