Důležitá sdělení:

Vysvědčení za první pololetí

Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, žáci  dostanou nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku. Protože je ale třeba, aby se žáci se svým hodnocením seznámili už v den, kdy by jej měli obdržet, tedy 28. 1. 2021, pošlu vysvědčení  prostřednictvím aplikace Teams v chatu jako 2-3 fotografie (strana se známkami, 1-2 strany slovního hodnocení). 

Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Renata Urbanová

 

První školní týden 4. – 8. 1. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

prosím o seznámení se s informacemi spojenými s organizací prvního školního týdne 4. – 8. 1. 2021

 
AJ bude probíhat 2 x týdně podle rozvrhu. Žáci budou rozděleni do dvou skupin:
 
 
S přáním pevného zdraví
Renata Urbanová

Změny od 18.12.

Hračka vánoční stromeček Stock vektory, Royalty Free Hračka vánoční  stromeček Ilustrace | Depositphotos®Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím vlády se prodlužují vánočních prázdnin o pondělí a úterý (21. a 22. 12.).

Tento pátek 18. 12. se tedy s dětmi ve škole uvidíme v tomto kalendářním roce naposledy. Uspořádáme si třídní besídku, rozdáme si dárečky, pustíme pohádku. Děti si přinesou pouze batůžek se svačinou, drobným občerstvením a dárečky. 

 

Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, nabízíme možnost vyjádřit se k distančnímu vzdělávání, které od 14. 10. 2020 probíhalo a zčásti dosud probíhá: Dotazník pro rodiče

Provoz školní družiny od 7. 12.

Vážení rodiče,

od pondělí 7. 12. dochází ke změně provozu školní družiny:

Provoz školní družiny

 

Provoz školy od 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020:

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/

Rozvrh od 30. 11. – 4.A

 

 

 

Tripartitní schůzky – listopad

Tripartitní schůzky

Každoročně se v měsíci listopadu konají tripartitní schůzky, kdy se setkáváme ve třech: žák/žákyně-rodič-učitelka.

Letos Vám nabízím setkání on-line přes Teams. Kdo by měl zájem, napište mi mail a domluvíme si termín.  Trvání schůzky cca 15 – 20 min.

 

Renata Urbanová

Změna ředitelského volna

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Důležité informace k distanční výuce pro žáky a rodiče

Vážení rodiče a milé děti,

jak už jistě víte, 2. 11. do školy nevrátíme. Nadále tedy budeme pokračovat v nastavené distanční výuce. Chtěla bych proto připomenout pravidla pro distanční výuku, na kterých jsme se společně s dětmi domluvili a která jsou závazná po celou dobu této výuky.

Všechny informace a pravidla jsou shrnuty v přiloženém dokumentu:

Důležité informace k distanční výuce

Děkuji za spolupráci 

Renata Urbanová

Čím každý z nás může přispět v době volna