Důležitá sdělení:

Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, nabízíme možnost vyjádřit se k distančnímu vzdělávání, které od 14. 10. 2020 probíhalo a zčásti dosud probíhá: Dotazník pro rodiče

Provoz školní družiny od 7. 12.

Vážení rodiče,

od pondělí 7. 12. dochází ke změně provozu školní družiny:

Provoz školní družiny

 

Provoz školy od 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020:

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/

Rozvrh od 30. 11. – 4.A

 

 

 

Tripartitní schůzky – listopad

Tripartitní schůzky

Každoročně se v měsíci listopadu konají tripartitní schůzky, kdy se setkáváme ve třech: žák/žákyně-rodič-učitelka.

Letos Vám nabízím setkání on-line přes Teams. Kdo by měl zájem, napište mi mail a domluvíme si termín.  Trvání schůzky cca 15 – 20 min.

 

Renata Urbanová

Změna ředitelského volna

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Důležité informace k distanční výuce pro žáky a rodiče

Vážení rodiče a milé děti,

jak už jistě víte, 2. 11. do školy nevrátíme. Nadále tedy budeme pokračovat v nastavené distanční výuce. Chtěla bych proto připomenout pravidla pro distanční výuku, na kterých jsme se společně s dětmi domluvili a která jsou závazná po celou dobu této výuky.

Všechny informace a pravidla jsou shrnuty v přiloženém dokumentu:

Důležité informace k distanční výuce

Děkuji za spolupráci 

Renata Urbanová

Čím každý z nás může přispět v době volna

Projekt Zachraňme planetu

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá projekt EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Distanční výuka

Vážení rodiče,

od zítřka, tj. 14. 10. bude výuka probíhat distančním způsobem. 

  • Výuka bude probíhat na portálu Office 365 v aplikaci Teams. 
  • Distanční výuka je tentokrát povinná, platí stejný způsob omlouvání jako při běžné školní docházce. Omluvenku pište e-mailem nebo SMS. Po návratu do školy ji zkontroluji v ŽK. Veškeré učivo bude třeba pravidelně doplňovat.
  • V dopise ŘŠ z 11. 9. jste byli vyzváni, abyste napsali v případě, že máte doma problém s technikou. Pokud jste v té době zapomněli nebo se změnila situace a pro vás nebude možné poskytnout dítěti technické zázemí pro výuku, napište zprávu p. zástupci Abrhámovi (abrham@zseden.cz), který s vámi projedná možnosti výpůjčky. Zkuste prosím dětem zajistit sluchátka s mikrofonem, aby ostatní nerušily zvuky z vaší domácnosti. 
  • Připojovat se děti budou podle přiloženého rozvrhu, kde bude online výuka vyznačena zeleně. Ostatní hodiny budou probíhat formou samostatné práce žáků. Práce bude žákům zadána ráno před první hodinou v Teamsech a vždy na konci jednotlivých hodin děti zadaný úkol odevzdají dle zadání vyučujícímu.
  • K výuce budeme potřebovat mazací tabulku, kdo ji nemá, prosím zakoupit co nejdříve.
  • První oficiální hodina proběhne zítra 14. 10. v 8:00.
  • pokud byste měli jakékoliv dotazy, obracejte se na mě prostřednictvím mailu, Teamsů, případně Messengeru nebo FB skupiny.

Rozvrh distanční výuky

Předem moc děkuji za spolupráci a zítra se těším s dětmi na viděnou.

TU Renata Urbanová

 

 

Kroužek angličtiny Cambridge English

 V návaznosti na mimořádná opatření vlády se bude kroužek angličtiny Cambridge English konat v následujících dvou týdnech online. Se žáky 4.A a 4.B se ráda uvidím v úterý 13. a 20. 10. od 17:00 ve videohovoru v Teams – skupina YLE Cambridge English – kam žáky přidám a kde také najdete všechny potřebné materiály. Děti by měly mít na videohovor připravená sluchátka.

Děkuji, Lucie Buňková