Důležitá sdělení:

Přírodniny na PČ 15. 10.

Na pracovní činnosti si děti přinesou listy, drobné větvičky, kelímek od jogurtu (400 g). Budeme vytvářet podzimní dekoraci.

Děkujeme za spolupráci

TU Renata Urbanová a TA Gabriela Bartáková

Změna v bruslení 1. 10.

Příští týden ve čtvrtek 1. 10. nepůjdeme bruslit z důvodu probíhající oslavy 60. výročí školy.

Děkuji za pochopení.

Renata Urbanová

Oslava – 60. výročí školy

Ve čtvrtek 1.10.2020 slaví naše škola 60. výročí založení. Dopoledne proběhne program pro všechny žáky a odpoledne od 15 hodin pak program pro rodiče a přátele školy.

Pro děti jsou připraveny různé aktivity na hřištích areálu školy a v jejím okolí. Program se bude konat i v případě drobného deště. Oslava bude končit po 5. vyuč. hodině. Prosím vybavte děti sportovním oblečením podle předpovědi počasí. Svačinu a pití s sebou.

Milí rodiče, jste srdečně zváni. Je však třeba se dopředu zaregistrovat na e-mailu oslava60@zseden.cz.

V pátek 2.10. následuje ředitelské volno.

Focení tříd

V pátek 12.6.2020 proběhne Å¡kolní focení – ZÅ  a MÅ  Čistá u HorekFocení tříd bude probíhat 22. 9.

Pokud bude chtít někdo objednat více než jednu třídní fotografii, napište mi.

(1 fotka – 40 Kč, platba z ŠOP)

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zářijové třídní schůzky 23. září vhledem k současné situaci bohužel neproběhnou tradičním způsobem. Prosím o přečtení dopisu paní ředitelky, který přikládám. Ostatní informace, které bych Vám sdělovala na třídních schůzkách, se dočtete v mém dopise.

Dopis ředitelky

Dopis TU

S přáním pevného zdraví 

TU Renata Urbanová

Bruslení

I v tomto školním roce budeme chodit bruslit, a to ve čtvrtek. 

S sebou: brusle, rukavice, helma, oblečení na převlečení.

24. 9.    1. 10.   22. 10.    Bruslení Clipart | +1 566 198 kliparty

Kroužek Angličtiny + možnost zkoušky YLE

Podrobné informace ke kroužku :

Scio testy Angličtina - Úlohy, informace, gramatika - Web o Scio testech

Kroužek angličtiny 

Změna výuky v pátek 11.9.

Vážení rodiče, milé děti,

zítra, v pátek 11.9. odpadá 5. vyučovací hodina (PDVL). Vyučování končí v 11:40 hod. Děti mají tuto informaci zapsanou v ŽK, prosím o podepsání.

Děkuji za pochopení

Renata Urbanová

Psaní všemi deseti 2020/2021

Vážení rodiče, milé děti,

tento rok máme pro vás nabídku kroužku Psaní všemi deseti.

První ukázková hodina kroužku proběhne 7. 9. 2020 od 15:00 v počítačové učebně č.74. 

PSANÍ VŠEMI DESETI 2020-2021 – prihlaska

 

Organizace prvního týdne školy 1 . – 5. 9.

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 7:55 hod před školou.

Vyučování potrvá pouze 1 vyučovací hodinu (do 8.45), rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Prosím, aby děti věděly, zda tento první den půjdou na oběd (v 10 hod), kdo jde do školní družiny a kdo odchází domů sám (musí mít lísteček). 

Ve středu a ve čtvrtek bude vyučování trvat 4 vyučovací hodiny. Budeme se věnovat třídnickým pracím, předávání učebnic a nadepisování sešitů. Děti si odnesou kufřík na VV ke zkontrolování a doplnění pomůcek. Od středy 2. 9. se budeme přezouvat, prosím, aby děti měly zámeček a klíč k šatní skříňce.

Od pátku bude probíhat vyučování dle zveřejněného rozvrhu hodin.

Věřím, že vše proběhne bez problémů. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se mi ozvat na školní email.