Třída:

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČJ:

 • slovní druhy str. 56 – 60,  pracovní sešit 39 – 41

M:

 • zaokrouhlování čísel str. 11, sčítání a odčítání zpaměti str. 13, 14, ve čtvrtek geometrie str. 12
 • Ve čtvrtek píšeme test z geometrie – poloha přímek, úsečky, kolmice… Vše, co jsme dosud probrali. Děti to vědí od minulého čtvrtka.
 • procvičujte s dětmi stále násobilku, sčítání a odčítání zpaměti, písemné násobení a dělení

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci str. 18, 19

Přírodověda: Živočichové – opakování, ekosystém les str. 18. – 22

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast: Opakování str. 22, povrch ČR str. 23

 

 

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12. 2019

Milí rodiče,

nezapomeňte, prosím, že v úterý jdeme bruslit.

Ve čtvrtek je předvánoční burza první a druhou hodinu.

V pátek bude besídka ve třídě a učit se nebudeme. Šla bych se s dětmi podívat na trhy na nám. Míru, pokud budou chtít. Ještě upřesním.

Ostatní hodiny bude normálně probíhat výuka.

ČJ:

 • shrnutí stavba slova 35, vyjmenovaná slova 42, 43, pracovní sešit str. 32, 33

M:

 • vynálezy, násobení a dělení zpaměti – vybraná cvičení str. 43, 45, 46

Vlastivěda – dějiny: Opakování – Velkomoravská říše str. 15

Přírodověda: opakovaní rostlin – písemný test

Dohlédněte na to, prosím, aby se děti učily průběžně a ne pouze na testy. Z PDVL nepíšeme čtvrtletní práce, ale menší testy, které není třeba písemně oznamovat. Znalosti dětí budu ověřovat i ústním zkoušením.

Hokejisté také často nemají doplněné zápisy, když odchází z hodin kvůli tréninku. 

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

Týdenní plán 9. 12. – 13. 12. 2019

ČJ:

 • shrnutí stavba slova 35, vyjmenovaná slova 37-39, pracovní sešit str. 28-31

M:

 • geometrie – pracovní sešit str. 39 a 44
 • zaokrouhlování čísel, písemné sčítání – vybraná cvičení str. 38, 40, 41

Vlastivěda – dějiny: Velkomoravská říše str. 14

Přírodověda: semeno str. 13, dělení rostlin str. 14

Poznáváme naši vlast – státní symboly str. 15

VV – malba zimní krajiny

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

Týdenní plán 2. 12. – 6. 12. 2019

ČJ:

 • stavba slova 34-35, sloh vyprávění 36, vyjmenovaná slova 37, pracovní sešit str. 28-30

M:

 • geometrie – pracovní sešit str. 39-44
 • opakování jednotek hmotnosti, délky str.32, porovnávání čísel str. 33-34, sčítání a odčítání zpaměti – vybraná cvičení str. 36-37

Vlastivěda – dějiny: Velkomoravská říše str. 13

Přírodověda: květ, plod str. 12-13

Poznáváme naši vlast – vláda, parlament str. 13, zákony, volby str.14

PČ a VV: budeme dělat vánoční výzdobu třídy 

Prosím, pokud máte nějaké ozdoby na stromeček, které už nepotřebujete, věnujte nám je na náš stromeček do třídy.

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

Vánoční výzdoba

Milí rodiče,

ve čtvrtek bych s dětmi ráda vyrobila adventní věnce, které si potom budou moci vzít domů.

Potřebovali bychom polystyrenové nebo slaměné věnce, větvičky z túje nebo jedle, šišky, sušené plody, skořici atd., stuhy, drátek.  Pokud přinesete svíčky a držáky na ně, rovnou je tam přilepíme, nebo můžete potom dodělat doma. 

O hodinách PČ a VV se budeme věnovat Vánoční výzdobě třídy. Potřebovala bych nakoupit náplně do tavné pistole a další potřeby na výzdobu, přičemž bych z třídního fondu odečetla 50,- Kč za dítě.

Děkuji a přeji pěkný zbytek víkendu.

Alena Dragounová

Týdenní plán 25. 11. – 29. 11. 2019


ČJ:

 • stavba slova učebnice str. 30-32, pracovní sešit str. 25-26

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení a přinést čtenářský deník minimálně s jedním zápisem do konce listopadu.

M:

 • geometrie – pracovní sešit str. 29
 • písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení, zlomky, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 26-28
 • ve čtvrtek budeme psát čtvrtletní práci

– zaokrouhlování na desítky a stovky, porovnávání čísel, sčítání a odčítání zpaměti i písemné, násobení a dělení zpaměti i písemné, jednotky času, délky, slovní úlohy

– geometrie – poloha dvou přímek, rýsování kolmic

Vlastivěda – dějiny: Opakování str.12

Přírodověda: 27. 11. Vlastivědná procházka

Poznáváme naši vlast – demokratický stát str.13, 14

Prosím zkontrolovat dětem pomůcky, nemají lepidlo, nůžky a trojúhelníky s ryskou. Dále nenosí sešity, většina potřebuje nový sešit na matematiku. Děti budou potřebovat sešit i na hudební výchovu. Linkovaný sešit A5 s 10 listy.

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Týdenní plán 18. – 22. 11. 2019


ČJ:

 • stavba slova učebnice str. 28-39, pracovní sešit str. 22-24
 • sloh – učebnice str. 20, 25

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení a přinést čtenářský deník minimálně s jedním zápisem.

M:

 • geometrie – pracovní sešit str. 29
 • písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení, zlomky, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 26-28
 • příští týden budeme psát čtvrtletní práci 

Vlastivěda – dějiny: Nejstarší minulost v pověstech str.11, opakování č.1 str.12

Přírodověda: semenné rostliny str. 11

Poznáváme naši vlast – demokratický stát str.13, budeme psát test ze základních znalostí o krajích

 

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Týdenní plán 11. 11. – 15. 11. 2019

ČJ:

 • stavba slova – učebnice str. 27,28 pracovní sešit str. 22,23

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat ve středu knihy na dílny čtení.

M:

 • písemné dělení jednociferným dělitelem, pracovní sešit – vybraná cvičení str. 24,26           Procvičení písemného dělení
 • opakování písemného násobení – děti dostaly příklady na procvičení                                                      Procvičení písemného násobení

Vlastivěda – dějiny: Naše nejstarší minulost v pověstech str.11

Přírodověda: rostliny str. 10,11

PČ: půjčíme si stavebnici Merkur.

14. 11. 2019 půjdeme během 2. hodiny do divadla na premiéru školního filmu Mozaika Sametu. Budeme učit normálně první hodinu. Vracet se budeme na oběd.

15. 11. 2019 bude ředitelské volno.

 

Alena Dragounová

Plán na 31. 10. a 1. 11. 2019

ČJ:

nauka o slově – slova jednoznačná/mnohoznačná, spisovná/nespisovná, učebnice str. 21,22 , pracovní sešit str. 18,19

Děti by měly doma nahlas každý den číst.

Prosím nezapomínat knihy na dílny čtení.

M: písemné násobení, sčítání a odčítání, pracovní sešit str. 20

Poznáváme naši vlast – krajská města str. 11,12

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Podzimní věnce

Milí rodiče,

dnes děti dodělaly podzimní věnce, které se nám moc povedly.

 

Dragounová