Týdenní plány:

Týdenní plán 18. 10. – 22. 10. 2021

Český jazyk

Témata: slova příbuzná, opakování
Učebnice: str. 36-39
Pracovní sešit: str. 21
Písanka: do str. 12

Matematika

Témata: násobilka 1-10, písemné sčítání, geometrie: úsečka, polopřímka, geometrické tvary
Učebnice: do str. 33
Pracovní sešit: do str. 15

Prvouka

Témata: ČR v rámci Evropy, evropské státy, plakáty, prezentace, opakování
Učebnice: do str. 14

Anglický jazyk

Témata: english-speaking countries, e-mail, halloween 
Učebnice: str. 13, 64-65
Pracovní sešit: str. 13, 84, 87

Týdenní plán 11. -15. 10. 2021

Český jazyk

Témata: význam slov: slova mnohoznačná, podřazená, nadřazená, souznačná, protikladná
Učebnice: str. 32-35
Pracovní sešit: str. 19
Písanka: do str. 10

Matematika

Témata: násobilka 1-10, opakování, geometrie: úsečka, polopřímka, geometrické tvary
Učebnice: do str. 30
Pracovní sešit: do str. 14

Prvouka

Témata: Naše vlast: Česká republika, ČR v rámci Evropy
Učebnice: Do str. 14

Anglický jazyk

Témata: School suplies, colors, numbers; anglicky mluvící země
Učebnice: str. 13
Pracovní sešit: str. 13

Týdenní plán 4. – 8. 10. 2021

Český jazyk

Témata: opakování, věta jednoduchá a souvětí
Učebnice: str. 22-27
Pracovní sešit: str. 16-18
Písanka: do str. 8

Matematika

Témata: násobilka 1-10, geometrie: úsečka, polopřímka
Učebnice: do str. 25
Pracovní sešit: do str. 12

Prvouka

Témata: Naše vlast: Česká republika
Učebnice: Do str. 13

Anglický jazyk

Témata: School suplies, colours, numbers
Učebnice: str. 10
Pracovní sešit: str. 10

Týdenní plán 20-24. 9. 2021

Český jazyk

Témata: psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
Učebnice: str. 14-16
Pracovní sešit: str. 10-11
Písanka: 1-4

Matematika

Témata: násobilka 6-7 (opakování), geometrie: bod, úsečka
Učebnice: do str. 21
Pracovní sešit: do str. 6

Prvouka

Témata: dopravní značky, obec (místo, kde žijeme)
Učebnice: Do str. 12

Anglický jazyk

Témata: Great Britain, England – Harry Potter, London, food, The Royal Family
Učebnice: str. 7
Pracovní sešit: str. 6

Týdenní plán 13.-17. 9. 2021

Český jazyk

Témata: abeceda, dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
Učebnice: str. 10-13
Pracovní sešit: str. 7-9

Matematika

Témata: násobilka 2-5 (opakování), geometrie: bod, úsečka
Učebnice: do s. 18

Prvouka

Témata: opakování z 2. ročníku, tažní ptáci (vlaštovky, jiřičky), dopravní značky
Učebnice: Do str. 9

Anglický jazyk

Témata: Happy street, Who’s this?, Numbers 1-10
Učebnice: str. 6
Pracovní sešit: str. 5

Plán do 28. 5. 2021

Český jazyk:

Učebnice: s. 84
Pracovní sešit 2: s. 30
Písanka 2: s. 29

Matematika:

Pracovní učebnice 2: dokončený
                 geometrie: 85

Prvouka:

Učebnice: s. 52-55 (samec – samice – mládě)

Angličtina:

Učebnice: s. 59
Pracovní sešit: 57

Téma: summertime (clothing) – opakování

Plán do 7. 5. 2021

Český jazyk:

Učebnice: s. 81
Pracovní sešit 2: s. 25
Písanka 2: s. 24

Matematika:

Pracovní učebnice 2: s. 62
                 geometrie: opakování

Prvouka:

Učebnice: s. 51 (ptáci – opakování)

Angličtina:

Učebnice: s. –
Pracovní sešit: –

Téma: summertime (clothing) – opakování

Plán do 30. 4. 2021

Český jazyk:

Učebnice: s. 81
Pracovní sešit 2: s. 25
Písanka 2: s. 24

Matematika:

Pracovní učebnice 2: s. 60
                 geometrie: 82

Prvouka:

Učebnice: s. 51

Angličtina:

Učebnice: s. 53
Pracovní sešit: 51

Téma: summertime (clothing)

Plán do 23. 4. 2021

Český jazyk:

Učebnice: s. 79
Pracovní sešit 2: s. 23
Písanka 2: s. 21

Matematika:

Pracovní učebnice 2: s. 55
                 geometrie: opakování

Prvouka:

Učebnice: s. 49

Angličtina:

Učebnice: s. 51
Pracovní sešit: 49

Téma: summertime (clothing)

Plán do 16. 4. 2021

Český jazyk:

Učebnice: s. 73
Pracovní sešit 2: s. 23
Písanka 2: s. 21

Matematika:

Pracovní učebnice 2: s. 51
                 geometrie: s. 81

Prvouka:

Učebnice: s. 47 (jarní stromy)

Angličtina:

Učebnice: s. 51
Pracovní sešit: 49

Téma: summertime (clothing)