Pracovní listy na 18. a 19. 6.

Milé děti, 

příští týden (čtvrtek 18. a pátek 19. 6.) budeme ve škole pracovat ve skupinách s pracovními listy, které naleznete k vytištění pod tímto sdělením. 

Prosím rodiče dětí, které pracují doma, a maté možnost, abyste je dětem vytiskli. Pokud tuto možnost nemáte, mohou děti zadané úkoly plnit tak, že si květiny nakreslí, doplňovačky, příklady přepíší do sešitu.

Děkuji za spolupráci

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Pracovní list 3

Pracovní list 4

Pracovní list 5

Pracovní list 6

 

Informace k vysvědčení

Informace k vysvědčení

 

Šatní skříňky

Šatní skříňky budou zpřístupněny v pátek 12. 6. 19. 6. od 8:00 do 12:00. Není možné nechat věci ve skříňkách přes prázdniny. Skříňky nechte otevřené, budou dezinfikovány. 

Děkuji za spolupráci

Anglický jazyk 8. – 12. 6.

AJ_Mgr.Buňková_14.t

AJ_Mgr.Kotápišová_14.t

AJ_Mgr.Svobodová_14.t

AJ_Mgr.Šimšová_14.t

 

Dotazník pro rodiče

Tradiční dotazník, kdy rodiče mohou vyjádřit své názory a hodnocení školy, má letos tuto podobu:

Vážení rodiče,

obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2030 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy

Anglický jazyk 1. – 5. 6.

AJ_Mg.Buňková_13.t

AJ_Mgr.Kotápišová_13.t

AJ_Mgr.Svobodová_13.t

AJ_Mg.Šimšová_13.t

Provoz školy od 25.5. do konce školního roku

  • škola bude otevřená od 7:30 hod
  • do budovy vstupujete vchodem do šaten přes vrátnici
  • první den 25. 5. přijdete rovnou do třídy 3. C, nebudete se přezouvat
  • šatní skříňky budou zahrazené páskou s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN
  • s sebou budete mít roušku a náhradní na výměnu
  • v úterý si prosím přineste velkou igelitovou tašku na vyklizení šatní skříňky a odnesení věcí
  • od úterý 26. 5. se již přezouváme, boty si budeme nechávat u lavičky na chodbě u třídy 3.C
  • děti si vezmou do školy penál, ŽK, učivo podle týdenního plánu + pomůcky na anglický jazyk, svačinu, čip na oběd

Doporučuji, aby děti měly každý den pohodlné oblečení a sportovní obuv, budeme každý den chodit ven.

Anglický jazyk 25. – 29. 5.

AJ_Mgr.Buňková_12.t

AJ_Mgr.Svobodová_12.t

AJ_Mgr.Kotápišová_12.t

AJ_Mgr.Šimšová_12.t

 

Družina v době prázdnin

Vážení rodiče žáků,

pokud se rozhodnete využít nabídku školní družiny v červenci 2020 (od 29. 6. do 10. 7. v naší škole, od 13. 7. do 24. 7. 2020 v ZŠ Brigádníků), vyplňte tuto přihlášku, podepište ji, naskenujte, a do konce května odešlete na adresu v přihlášce uvedenou. Školní družina bude v červenci fungovat obdobným způsobem jako 15 členné školní skupiny.

přihláška-prázdniny

 

Přihláška k docházce dětí do školy

Vážení rodiče,

níže naleznete přihlášku k docházce dětí  do školy od 25. 5. 2020. Prosíme vás, abyste zvážili nejen riziko, ale i podmínky docházky, o kterých se v přihlášce dočtete.  Děti se těší na takový provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem – ale provoz školy od 25. 5. 2020 bude výrazně odlišný.

přihláška první stupeň

Děkuji za spolupráci