Vstup rodičů do šaten

Vážení rodiče,

součástí školního řádu jsou i pravidla vstupu do školy. Děkujeme vám, že je respektujete.

Někteří rodiče se pozastavují nad tím, že jim bráníme ve vstupu do školy – za skleněné dveře, když chtějí svého syna či svou dceru „ jen doprovodit a rozloučit se“. Toto jsou naše důvody:

  • Bezpečnostní: ve škole je asi 530 žáků a my nemáme (nemůžeme mít) přehled o tom, kdo ke komu patří – tak by se mohlo stát, že do budovy vstoupí i nežádoucí osoba.
  • Provozní: zastaví-li se rodiče za skleněnými dveřmi a „jen čekají“, brání ve vstupu přicházejícím žákům.
  • Výchovné: usilujeme o to, aby vaše děti – naši žáci byli samostatní.

  

      Jana Churáčková, ředitelka školy

Skupiny na AJ

Rozdělení do skupin na volitelnou angličtinu:

PONDĚLÍ 12:45 – 13:30 ČTVRTEK 12:45 – 13:30
Milan Golecký Matěj Viták
Vojtěch Krátký Táňa Silovská
Matyáš Kucer Erik Boiteux
Jan Douda Venuše Hanušová
Jakub Kotman Kryštof Hurych
Ondřej Oplt Alžběta Komrsková
Vojtěch Oplt Tomáš Marek
Robert Juřica Pavel Martinovský
Matouš Slížek Andrea Pavlíková
Jan Novák Tereza Pulkertová
Jakub Pavíček Johanka
Evelína Burešová Anika Šabacká
Apolena Dudová

Pokud by někde nastala chyba, nebo pokud by rozdělení ze zásadních důvodů nevyhovovalo, prosím o zprávu e-mailem. Rozdělení se váže především na čtvrteční tréninky našich hokejistů, proto půjde těžko měnit. Pokud tedy nemáte zásadní důvody ke změně, prosím o ponechání skupiny. Děkuji za spolupráci.

Tělocvik

Prosíme všechny rodiče, aby zkontrolovali dětem převlečení a především přezutí na tělocvik. Než začne být venku špatné počasí, budeme na všechny tělocviky chodit ven. Děti nesmějí mít na venkovní hřiště sálové boty, takže pokud nebudou mít sportovní boty na ven, budou v době tělocviku muset sedět na lavičce. Děkuji.

Dnes byl dětem na zadní stranu ŽK nalepen rozvrh hodin. Rozdělení do skupiny na AJ aktuálně probíhá, do konce týdne bude zveřejněno.

První týden za námi…

Vážení rodiče,

máme za sebou úspěšně zvládnutý týden školy. Ve čtvrtek 1. září jsme přišli poprvé do školy a začali jsme se s ní seznamovat. V pátek jsme dostali první učebnici a další následovaly v pondělí a v úterý. Teď už máme všechny – český jazyk, písanku, matematiku i prvouku. Brzy půjdeme poprvé na tělocvik a budeme mít pracovní činnosti i hudební a výtvarnou výchovu. Už si vše můžete prohlédnout zde na stránkách v rozvrhu. Paní učitelka nám ho také nalepí na zadní stranu žákovských knížek.

V těch od Vás prosíme o vyplnění první stránky (včetně nalepení kartičky pojišťovny), seznámení se školním řádem na konci (opatřete ho podpisem), a o doplnění čísla skříňky. Od většiny dětí paní učitelka ještě také nemá peníze do třídního fondu a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Od některých chybí ještě úvodní dotazníky.

Na těchto stránkách v sekci “třída” najdete již nyní rubriku “týdenní plány”. Paní učitelka tam bude vkládat přibližné informace o aktuálním dění v učení a ve třídě pro všechny, kdo budou chybět. Pokud chybět nikdo nebude a v učebnicích nebude žádné cvičení červeně zakroužkováno, neměli bychom nic doplňovat nebo pracovat napřed.

A teď informace, co nás čeká…

Brzy začne angličtina. Bohužel ale ne už 12. 9., ale až další týden (19. 9.), protože paní učitelka Šimšová je na adaptačním kurzu. Do konce tohoto týdne pošle paní učitelka všem rodičům e-mail s upřesněním skupiny. Hodina angličtiny bude končit ve 13:30, takže pokud někdo ví, že by se mu angličtina některý den vysloveně nehodila, uděláte nejlépe, když co nejdříve napíšete e-mail.

Někteří z nás ještě nemají razítka se jménem. Pokud můžete, nechte je dodělat. Paní učitelka razítka vybrala a jejich používání nám při práci ušetří hodně času.

21. 9. ve středu budou od 17:00 třídní schůzky. Srdečně Vás na ně tímto zveme.

11. 11. půjdeme celá třída na představení Kouzelný semafor do Muzea policie ČR. Toto představení je zdarma.

30. 11. půjdeme opět do divadla, tentokrát do divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkův Mikuláš. Toto představení bude stát 110 Kč.

Moc se těšíme a už se vrháme na učení.

Vítáme prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne 1. 9. 2016 v 7:55 hod. před školou.
Prvňáčky přivítáme v 8:15 hod.