Týdenní plán 10. 2. – 14. 2. 2020

Milí rodiče,

během mé nepřítomnosti děti hodně opakovaly již probranou látku.

Tento týden by měly probrat:

ČJ:

 • podstatná jména str. 62, 63, pád podstatných jmen str. 64, 65  pracovní sešit 42, 43

M:

 • pamětné násobení a dělení str. 20, 23
 • geometrie – kružnice a kruh str. 18

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci – králové – opakování str. 24

Přírodověda: živočichové našich lesů str. 25, 26

Vlastivěda – naše vlast: práce s mapou str. 26 – 27

 

Příští týden počítejte s testy z:

PDVL historie: str. 16 – 24

PDVL naše vlast: str. 17 – 23

ČJ: určování slovních druhů

 

Děkuji

Dragounová

Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

Milí rodiče,

v úterý 28. 1. půjdeme bruslit.

Ve čtvrtek se bude během 4. h. předávat vysvědčení a touto hodinou končíme.

V pátek jsou pololetní prázdniny.

 

ČJ:

 • podstatná jména str. 62, 63, pád podstatných jmen str. 64, 65  pracovní sešit 42, 43

M:

 • písemné sčítání a odčítání str. 15, 16, ve čtvrtek geometrie str. 12
 • procvičujte s dětmi stále násobilku, sčítání a odčítání zpaměti, písemné násobení a dělení

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci  – opakování str. 20, vznik českého království str. 21 – 23

Přírodověda: Ekosystém les str. 18. – 22. Budeme dělat zápis probraného učiva.

 

Alena Dragounová

 

 

Dopravní hřiště 14. 1. 2020

Milí rodiče,

zítra jdeme na dopravní hřiště. Odchod bude v 8.00 od školy. Sejdeme se dole v šatně. Prosím, aby všichni přišli včas.

 

Děkuji.

Dragounová

Týdenní plán 20. 1. – 24. 1. 2020

ČJ:

 • slovní druhy str. 56 – 60,  pracovní sešit 39 – 41

M:

 • zaokrouhlování čísel str. 11, sčítání a odčítání zpaměti str. 13, 14, ve čtvrtek geometrie str. 12
 • Ve čtvrtek píšeme test z geometrie – poloha přímek, úsečky, kolmice… Vše, co jsme dosud probrali. Děti to vědí od minulého čtvrtka.
 • procvičujte s dětmi stále násobilku, sčítání a odčítání zpaměti, písemné násobení a dělení

Vlastivěda – dějiny: Přemyslovci str. 18, 19

Přírodověda: Živočichové – opakování, ekosystém les str. 18. – 22

Vlastivěda – Poznáváme naši vlast: Opakování str. 22, povrch ČR str. 23

 

 

Kašel

Milí rodiče,

neposílejte do školy nemocné, nebo nedoléčené děti, prosím.

Ve třídě se nám rozmohl kašel.

Nejen že dráždivý kašel děti obtěžuje, ruší výuku, ale mohou pak nakazit i ostatní zdravé děti.

 

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem

Alena Dragounová

 

Druhý díl matematiky

Milí rodiče,

připomínám, aby si děti donesly na zítra druhý díl matematiky. První jsme již probrali.

 

Děkuji

Dragounová

Uzavření klasifikace

Milí rodiče,

v pátek 10. 1. 2020 se bude uzavírat klasifikace.

Tento týden budou mít děti ještě možnost si známky opravit.

Ve středu si napíšeme test z rostlin. Vzhledem k tomu, že děti byly před Vánoci již hodně unavené, test, který psaly, jsem jim nepočítala. Nedopadl dobře. Tento test bude podobný.

Ve čtvrtek si napíšeme test z matematiky – čísla do 10 000 – zaokrouhlování, sčítání a odčítání, násobení a dělení.

Budeme také psát diktát/doplňovačku na vyjmenovaná slova.

 

Děkuji.

Dragounová

Krásné Vánoce

Výsledek obrázku pro krásné vánoce

Pátek 20. 12. 2019

Milí rodiče,

 

zítra budeme mít třídnické hodiny a besídku ve třídě. 

Končit budeme v 11. 40.

 

Děkuji

Dragounová

Týdenní plán 16. 12. – 20. 12. 2019

Milí rodiče,

nezapomeňte, prosím, že v úterý jdeme bruslit.

Ve čtvrtek je předvánoční burza první a druhou hodinu.

V pátek bude besídka ve třídě a učit se nebudeme. Šla bych se s dětmi podívat na trhy na nám. Míru, pokud budou chtít. Ještě upřesním.

Ostatní hodiny bude normálně probíhat výuka.

ČJ:

 • shrnutí stavba slova 35, vyjmenovaná slova 42, 43, pracovní sešit str. 32, 33

M:

 • vynálezy, násobení a dělení zpaměti – vybraná cvičení str. 43, 45, 46

Vlastivěda – dějiny: Opakování – Velkomoravská říše str. 15

Přírodověda: opakovaní rostlin – písemný test

Dohlédněte na to, prosím, aby se děti učily průběžně a ne pouze na testy. Z PDVL nepíšeme čtvrtletní práce, ale menší testy, které není třeba písemně oznamovat. Znalosti dětí budu ověřovat i ústním zkoušením.

Hokejisté také často nemají doplněné zápisy, když odchází z hodin kvůli tréninku. 

 

Děkuji.

S pozdravem

Alena Dragounová